Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Adélaïde Labille-Guiard
Klasicismus a empír  
Ženy v umění  
Díla:
Autoportrét se dvěma studentkami
Francouzská princezna Elizabeth
Kontesa de Selve
Madame de Genlis
Sochař Augustin Pajou
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1749 - † 1803, Francie, 

Francouzská portrétní malířka Adélaïde Labille-Guiardová se narodila roku 1749 v rodině obchodníka s galanterním zbožím. Je výtečným příkladem toho, jak se z ženy skromného původu může stát slavná a uznávaná umělkyně. Malovat se naučila v dílně miniaturisty, který bydlel poblíž krámku jejího otce. Potom studovala kresbu pastelem a nauky o portrétu pod vedením Maurice-Quentina de la Toura, nicméně se svým uměleckým vzděláním se zdaleka nespokojila. Začala se tedy pod vedením svého učitele zdokonalovat v olejomalbě a v roce 1783, ve stejný den jako její velká rivalka Elizabeth Vigée-Le Brun, byla přijata za členku Académie Royale. O několik týdnů po tomto úspěchu pro ženy malířky pak Akademie omezila počet svých členek, proti čemuž Labille-Guiardová aktivně bojovala a dosáhla zrušení omezení. Když potom sama vyučovala malířství, dosahovala velmi dobrých výsledků a pomáhala dalším talentovaným ženám.

Labille-Guiardová malovala hlavně portréty, které vypracovávala s velkou péčí a pozorností k detailu. Dokázala také zachytit všechny drobnosti oblečení jak bylo v tehdejší době zvykem. Brzy si získala uznání a dokonce byla jmenována dvorní malířkou dcer Ludvíka XV.

Když pak v roce 1789 proběhla Francouzská revoluce, stala se Labille-Guiardová její velkou příznivkyní, což pro ni však znamenalo značnou ztrátu zakázek. Revolucionáři jí dokonce přikázali zničit rozsáhlý obraz s královskou tématikou, na kterém usilovně pracovala více než dva roky. Tato událost Labille-Guiardovou zcela zlomila a se zničením tohoto obrazu skončily také její naděje, že by se díky tomuto obrazu mohla stát nejlepší malířkou historických témat na Akademii. Kvůli svému chatrnému zdraví pak Labille-Guiardová nikdy nebyla dost silná na to, aby znovu namalovala obraz takového rozměru a rozsahu. Labille-Guiardová zemřela roku 1803.


Konečná verze – 17.9. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate