Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  William Hogarth
Realismus  
Baroko  
Díla:
Malíř a jeho mopsík
Orgie
Portrét Mary Edwardsové
Portrét mladé ženy
Před svedením a po něm
Sňatek Stephena Beckinghama a Mary Coxové
Výjev ze Žebrácké opery
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1697 - † 1764, Velká Británie, 

Britský malíř William Hogarth se narodil v 10. listopadu roku 1697 v Londýně jako páté dítě učitele latiny Richarda Hogartha. Jeho otec provozoval také maličkou kavárnu, nicméně jeho podnik nevydělával žádné peníze a tak byl v roce 1707 odsouzen k nedobrovolnému pobytu ve vězení pro dlužníky a tam byl až do roku 1712, kdy byla vyhlášena amnestie. V letech 1713 až 1714 se mladý Hogarth začal učit rytectví u svého vzdáleného příbuzného Ellise Gamblea a pak pracoval na podružných úkolech v drobných dílnách. V roce 1718 zemřel Hogarthův otec, což mladého Hogartha donutilo k intenzivní práci a hledání způsobů, jak si prostřednictvím svého talentu zajistit živobytí.

V dubnu roku 1720 si Hogarth založil vlastní ryteckou a portrétní dílnu, která ho proslavila už první vážnější zakázkou, jež představovala malé ryté kartičky a návrhy do knih a zakázkou na dvě rytiny alegorií, které vytvořil v roce 1721. Tyto alegorie vzbudily nevšední ohlas veřejnosti a motivovaly Hogartha k tomu, aby se začal věnovat vytváření černobílých satirických kousků, které ho proslavily po celé Evropě. V té době se také Hogarth začal více věnovat malování – vytvářel především obrazy se skupinkami lidí a jejich oblíbenými předměty každodenního života. V této době se Hogarth seznámil s malířem Sirem Jamesem Thornhillem, který na něj udělal obrovský dojem svými obrazy s historickou tématikou. Od té doby pak Hogarth pravidelně chodil na Thornhillovy lekce umění na akademii v Covent Garden a také navštěvoval Thornhilla v jeho domově, kde se seznámil s jeho dcerou Jane, kterou si v roce 1729 vzal za ženu.

V roce 1730 přišel zlom v Hogarthově umělecké kariéře, když vytvořil podle skutečnosti obraz ze hry ‘Žebrácká opera‘. Tento obraz mu pak přinesl další významné zakázky a inspiroval ho k tomu, aby se začal věnovat malování výjevů z divadla a rytinám se stejnými tématy, které se skrze různé reprodukce dostaly do povědomí široké veřejnosti. Touto cestou pak Hogarth získal finanční prostředky, které mu v roce 1735 umožnily, aby otevřel vlastní malířskou akademii v St. Martyn's Lane. Získávání financí však pro Hogartha nebylo vždy snadné, neboť mnozí tiskaři používali Hogarthovy rytiny bez jeho souhlasu a bez toho, aby mu cokoliv platili za jeho autorství. V roce 1735 však Hogarth prostřednictvím svých přátel v parlamentu dosáhl toho, že byl schválen zákon na ochranu rytců, což pro něj znamenalo vyplácení nemalých honorářů. Vedle práce na své akademii se Hogarth věnoval převážně vytváření portrétů pro bohaté a slavné zákazníky, nicméně v roce 1751 se opět vrátil k rytectví a věnoval se především tématům z každodenního života.

Hogarth je považován za jednoho z největších britských malířů a inovátorů britského umění. Byl rovněž prvním britským malířem, který se ve svých obrazech inspiroval literárními díly Shakespeara a Miltona a zajímal se i o témata z divadla. Kromě toho také vytvořil zcela unikátní styl, ve kterém spojil témata z historie a poučení z ní plynoucí – tento styl byl také později podle Hogartha pojmenován jako Hogartismus. Dalším Hogarthovým oblíbeným tématem byla politická satira a jeho oblíbenou obětí byl tehdejší ministerský předseda Robert Walpole. Hogarth se také zajímal o různé principy v umění, které shrnul a popsal v knize ‚Analýza krásy‘ (The Analysis of Beauty, 1753). Posledních pět let svého života byl Hogarth v neustálém sporu s kontroverzním britským politikem Johnem Wilkesem, kterého často kritizoval na svých rytinách.

Hogarth zemřel po vážné a dlouhé nemoci 26. října roku 1764 v Londýně a byl pohřben na hřbitově v Chiswicku.


Konečná verze – 9. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate