Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Angelica Kauffman
Rokoko  
Klasicismus a empír  
Ženy v umění  
Díla:
Anna Maria a Thomas Jenkinsovi
Anna Stěpanovna Protasovova s dětmi
Autoportrét
Pomyslný portrét Shakespeara
Portrét Anne Loudounové, Lady Hendersonové z Fordellu
Portrét Johanna Joachima Winckelmanna
Portrét Marie Karoliny Rakouské, Neapolské královny
Portrét mladé ženy
Portrét ženy
Portrét ženy v kroji panny vestálky
Zpěvačky
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1741 - † 1807, Švýcarsko, 

Švýcarská malířka Angelica Maria Anna Katarina Kauffmanová se narodila 30. října roku 1741 ve městě Chur v kantonu Grisons ve Švýcarsku. Jejím otcem byl známý, nicméně spíše průměrný, malíř Johann Joseph Kauffman, který byl rovněž jejím prvním učitelem. Otec Kauffmanové seznámil svou dceru už v ranném věku s tajemstvím použití a kombinace barev a ve své dceři vždy nacházel oddanou obdivovatelku a posluchačku. Velkým důkazem nevšedního malířského talentu Kauffmanové bylo například to, že byla už ve věku svých dvanácti let požádána biskupem Monsignorem Nevronim, aby namalovala jeho portrét. Byla rovněž oblíbenkyní modenského vévody a guvernéra Milána Františka III. d’Este, který ji finančně podporoval. Vedle svého malířského talentu byla Kauffmanová také velmi nadaná ve zpěvu a hraní na hudební nástroje a její otec ji často prosil, aby se vzdala malířství a věnovala se raději hudbě.

V letech 1742 až 1757 rodina Kauffmanových pobývala v Itálii a poté se přestěhovala do Schwarzbergu v Rakousku. V roce 1763 navštívila Kauffmanová poprvé Řím, který ji velmi okouzlil, a kde navštěvovala malířské kurzy o perspektivě, jež vedl její pozdější blízký přítel J.J. Winckelmann. Už v roce 1765 se pak Kauffmanová stala členkou Akademie Sv. Lukáše v Římě.

Kauffmanová navštívila mnoho italských měst – Milán, Neapol, Florencii a Benátky, kde se seznámila s několika anglickými šlechtici. Už v roce 1766 Kauffmanová odjela na pozvání Lady Wentworthové do Anglie, kde malovala hlavně portréty anglické šlechty. Jejím blízkým přítelem a obdivovatelem byl Joshua Reynolds, který k ní choval i jisté milostné city, které však Kauffmanová neopětovala. Velkou neřestí Kauffmanové byla její náročnost ve výběru životního partnera, která jí zapříčinila mnoho zbytečných problémů: Kauffmanová se nechala okouzlit vybranými způsoby jistého podvodníka, který se ve vysoké společnosti představoval jako hrabě Frederick de Horn. V roce 1767 se za něj dokonce provdala a když byl jeho podvod o rok později odhalen, manželé žili odděleným životem. Její nechtěný manžel zemřel v roce 1781, a tak se Kauffmanová mohla provdat za svého ctitele benátského malíře Antonia Zucchiho (1726 – 1795), jež právě v té době se svými dvěma bratry Robertem a Jakubem Adamem pracoval v Anglii. Kauffmanová v Londýně žila a pracovala až do roku 1781 a za svého pobytu se stala jedinou ženou v Anglii, která byla uznána členkou Královské akademie.

Po svém návratu do Říma v roce 1781 si Kauffmanová zařídila ve svém domově salón, kde se scházely mnohé zajímavé osobnosti té doby. Kauffmanová byla dobrou přítelkyní malíře A. R. Mengse, básníka J. W. Goetha a archeologa i uměleckého kritika J. J. Winckelmanna, který ji ovlivnil v jejím zájmu o myšlenky a umělecké principy klasicismu.

Kauffmanová se zabývala především alegorickými, mytologickými a historickými tématy a mnoho svých námětů převzala z literatury. Za svého působení v Anglii namalovala rovněž velké množství výborných portrétů, které zpracovávala podle tehdejších požadavků společnosti.

Na sklonku svého života Kauffmanová trpěla smutkem zapříčiněným smrtí jejího manžela v roce 1795 a rovněž se potýkala s různými finančními problémy. Kauffmanová zemřela 5. listopadu roku 1807 v Římě a byla pohřbena v kostele S. Andrea delle Frate za přítomnosti členů Akademie Sv. Lukáše.


Konečná verze – 9. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate