Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Élisabeth-Sophie Chéron
Baroko  
Ženy v umění  
Díla:
Autoportrét
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1648 - † 1711, Francie, 

Francouzská malířka Élisabeth-Sophie Chéron se narodila 3. října roku 1648 v Paříži, kde také tvořila celý svůj život. Svého malířského vzdělání dosáhla v malířské dílně svého otce Henriho Chérona, nicméně nebyla pouze výtečnou malířkou a portrétistkou – byla stejně talentovaná v hudbě a poezii.

Po svém sňatku se stavitelem Jacquesem le Hayem Chéronová přestala podepisovat své obrazy svým dívčím příjmením, nicméně tento fakt se ani v nejmenším neodrazil v její oblíbenosti u veřejnosti a tak byla Chéronová v roce 1672 zvolena za členku Académie Royale de Peinture et de Sculpture v Paříži. I když nebyla první ženou přijatou do Akademie, významným způsobem se zasloužila o prosazení dalších žen malířek ve světě umění.

Chéronová psala také výtečné básně – roku 1694 vydala knihu žalmů a přísloví Essay de pseaumes et cantiques mis en vers, et enrichis de figures. Její kniha byla oceněna padovskou Akademií dei Ricovrati, která ji v roce 1699 přijala za svou členku. Navíc dostala akademické jméno Erato, po múze lyrické a milostné poezie. Na této akademii bylo kromě ní ještě dalších osm žen – múz, jejichž počet měl kopírovat klasický vzor.

Na sklonku života Chéronová dostala doživotní penzi jako výraz obdivu krále Ludvíka XIV.

Chéronová zemřela 3. září roku 1711 v Paříži.


Konečná verze – 17. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate