Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Gentile da Fabriano
Gotika  
Díla:
Čtyři svatí na Quarateském poliptychu
Klanění mudrců
Madona s dítětem
Panna s dítětem a Sv. Mikulášem a Sv. Kateřinou
Polyptych Valle Romita
Quarateský oltář: Panna s dítětem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1370 - † 1437, Itálie, 

Italský gotický malíř Gentile di Niccolò di Giovanni Massi, zvaný Gentile da Fabriano, se narodil někdy kolem roku 1370 ve městě Fabriano v rodině obchodníka s látkami. Byl jedním z nejznámějších a nejvyhledávanějších malířů své doby. O jeho malířském vzdělání neexistují žádné zmínky, nicméně jisté prvky v jeho obrazech naznačují, že se pravděpodobně naučil malovat v Miláně nebo ve Veroně, jež byly považovány za tehdejší kulturní centra.

V roce 1408 byl da Fabriano pozván do Benátek, kde měl vytvořit několik fresek pro Dóžecí palác (do dnešní doby se nezachovaly) a toto datum je také prvním doloženým datem týkajícím se jeho života. V Benátkách se také brzy proslavil a získal několik studentů – nejznámějším z nich byl Jacopo Bellini. Da Fabriano zůstal v Benátkách pravděpodobně až do roku 1414, nicméně nic z jeho tamní tvorby se do dnešní doby nezachovalo.

Da Fabriano pak nějaký čas pobýval v Brescii (přesně mezi dubnem 1414 a zářím 1419) a v roce 1419 se usadil ve Florencii, kde se přátelil s Donatellem, Brunelleschim i Ghibertim. Tito umělci da Fabriana ovlivnili hlavně v jeho novém zájmu o perspektivu a užití architektonických prvků v obraze. Za svého pobytu ve Florencii také da Fabriano vytvořil svůj nejznámější obraz Klanění králů (1423), který byl původně umístěn v kapli Strozzi v kostele Santa Trinita. Jedním z důkazů jeho pobytu ve Florencii je záznam z kroniky, který hovoří o bouřlivé hádce jednoho z jeho studentů s jistým Bernardem, který házel kameny na dvůr domu, kde da Fabriano pobýval. Tyto kameny pak údajně poškodily sochu, na které si da Fabriano velmi zakládal.

Da Fabriano také nějakou dobu pobýval v Sieně a Orvietu a v lednu roku 1427 se na pozvání papeže Martina V. přestěhoval do Říma, kde začal pracovat na freskové výzdobě hlavní lodi baziliky Sv. Jana Laterana, kterou však kvůli své smrti v srpnu téhož roku nedokončil. Tuto zakázku pak převzal jeho svědomitý žák Pisanello, který také po jeho smrti převzal jeho malířskou dílnu se všemi studenty včetně jeho nejslavnějšího žáka Fra Angelica.

Da Fabriano s největší pravděpodobností zemřel v Římě před 22. listopadem 1428, neboť toho dne převzala jeho neteř Maddalena jeho majetek, protože da Fabriano zemřel bez poslední vůle.


Konečná verze – 25. 2. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate