Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jean Clouet mladší
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Dauphin François, syn Françoise I.
Guillaume Budé
Madame de Lautrec
Portrét Françoise I. jako Jana Křtitele
Portrét Françoise I., francouzského krále
Portrét Jeana de Dintevillea
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1475 - † 1540, Francie, 

O původu, učení, životě a působení francouzského portrétisty Jeana (také Jehana nebo Janeta) Cloueta je známo jen pár kusých informací. Pravděpodobně pocházel z Flander a nejspíš byl synem Jehana Cloueta (kolem r. 1420 – kolem r. 1480), který rovněž pocházel z Flander a přišel do Francie kolem roku 1460 jako dvorní malíř vévody burgundského a postupně se vypracoval až na pozici dvorního malíře francouzského krále Françoise I. Práce, kterým bylo přiznáno jeho autorství, nepochybně ukazují vliv holandského malířství především co se týče zpracování detailů.

Co se týče děl Jeana Cloueta mladšího, neexistuje žádný podepsaný nebo spolehlivě ověřený obraz, který by mu mohl být s úplnou jistotou přisouzen. Existuje však přibližně 500 červenočerných kreseb křídou pocházejících z období 1515 až 1540, které odhalují jeho umělecký rozvoj a postupný stylistický vývoj. Právě na základě těchto kreseb bylo určeno možné autorství obrazů. Tyto kresby byly jak portrétními studiemi, tak také hotovými portréty. Z těchto kreseb je také zřejmé, že si Clouet co do kvality svých kreseb v ničem nezadal se svým velkým současníkem Hansem Holbeinem mladším. Tyto kresby jsou dnes k vidění hlavně v Musée Condé v Chantilly ve Francii.

Je známo, že Clouet byl slavným a vyhledávaným portrétistou. Jeho služby byly ve své době vyhledávány především proto, že byly velmi elegantní a podobné skutečnosti a následovaly jak vlámské zpracování detailů, tak i italský chladný realismus, který byl v té době módní po celé Evropě. V roce 1522 byl Clouet ustanoven dvorním malířem francouzského krále Françoise. Jedním z jeho nejznámějších portrétů je Portrét Françoise I. (Louvre, Paříž), přičemž pro jeho autorství svědčí hlavně to, že byl na francouzském dvoře velmi populárním umělcem. Clouet nejspíš také vytvořil několik dalších portrétů francouzské královské rodiny včetně portrétu dauphina Françoise (Koninklijk Museum, Antverpy) a portrét dcery Françoise I. Charlotty (Epstein collection, Chicago). Dalším jeho slavným obrazem je Muž držící Petrarkovy spisy (Royal Collection, Windsor).

Clouet byl na svém postu dvorního malíře vystřídán svým synem Françoisem Clouetem (kolem r. 1510 – 1572), který postupně pracoval pro čtyři francouzské krále.

Clouet zemřel v roce 1540 v Paříži.


Konečná verze – 27. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate