Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Duccio di Buoninsegna
Gotika  
Díla:
Gualinská Madona
Madona s dítětem a dvěma anděli (Krevolská Madona)
Madona s dítětem a šesti anděli
Madona s dítětem I.
Madona s dítětem II.
Maesta
Rucellaiská Madona
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1255 - † 1319, Itálie, 

Italský malíř a zakladatel Sienské malířské školy Duccio di Buoninsegna se narodil někdy kolem roku 1255 v Sieně. O jeho původu či uměleckém vzdělání není nic známo, protože neexistují žádné prameny, které by se o něm a jeho tvorbě přímo zmiňovaly. Existuje však několik záznamů městských archivů o životě di Buoninsegny, které vypovídají o změně jeho bydliště, platbách a daních a smlouvách, což dnešním badatelům podává docela dobré údaje o tom, jakým životem di Buoninsegna žil.

Je možné, že Buoninsegna dosáhl svého uměleckého vzdělání v Assisi, nicméně celý zbytek svého života strávil v Sieně. Poprvé je v sienských matrikách zmiňován v roce 1278 v souvislosti se zakázkou na vytvoření dvanácti dřevěných desek, které měly sloužit jako obaly na matriční knihy. V roce 1280 musel di Buoninsegna zaplatit vysokou pokutu za blíže neurčený trestný čin (nejspíš politickou provokaci) a podobné, i když menší, pokuty ho pronásledovaly po celý zbytek života. Například v roce 1285 byl di Buoninsegna pokutován za to, že odmítl přísahat věrnost přestaviteli vladaře kapitánu del Popolovi. Dále v roce 1285 di Buoninsegna dostal zakázku od mnišského řádu z Florencie na vytvoření oltáře pro kostel Santa Maria Novella (nyní známý jako Rucellaiská Madona). V této době již byla Siena centrem uměleckého a politického života a je jisté, že o její kulturní rozvoj se zasloužil svou tvorbou i di Buoninsegna.

Di Buoninsegnovou nejdůležitější zakázkou byla Maesta (= Madona na trůně s dítětem obklopená svatými a anděli) – monumentální obraz Madony pro nejvyšší oltář katedrály v Sieně. Výroba tohoto obrazu je rovněž velmi dobře zdokumentovaná: v roce 1302 byla di Buoninsegnovi opět udělena vysoká pokuta, která ho uvedla do dluhů a proto se musel poohlédnout po větší zakázce. Smlouva na vyhotovení tohoto díla byla zadána v roce 1308, platby za něj byly uskutečněny v roce 1311 a záznamy svědčí i o tom, jak a kdy byl obraz instalován. V průběhu prací na této zakázce musel di Buoninsegna zaplatit další pokuty: za odmítání vojenské služby a potom ještě za svoje ‚čarodějnické‘ aktivity.

Poslední záznam o di Buoninsegnovi pochází z října 1319. V tomto záznamu se jeho sedm dětí veřejně vzdává svého dědictví ve prospěch své matky, z čehož vyplývá, že di Buoninsegna musel zemřít v Sieně někdy před zapsáním tohoto údaje.

V listopadu 2004 zakoupilo Metropolitan Museum of Art v New Yorku di Buoninsegnův obraz Stocletská Madona namalovaný na dřevěné desce kolem roku 1300 za astronomickou částku 45 milionů dolarů, což byla nejvyšší suma za obraz, kterou kdy toto muzeum zaplatilo. V roce 2006 prohlásil profesor James Beck z Columbia University, že by se mohlo jednat o podvrh z 19. století, nicméně celá záležitost se nakonec vyřešila ve prospěch muzea.


Konečná verze – 22. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate