Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Rogier van der Weyden
Renesanční umění  
Díla:
Dáma s čepcem se závojem
Francesco d'Este
Hlava Madony
Isabella Portugalská
Kristus na kříži s Marií a Sv. Janem
Mladý muž
Navštívení
Oltář Sv. Columby (levá deska)
Oltář Sv. Columby (pravá deska)
Panna s dítětem
Panna s dítětem
Panna s dítětem (Duránská Madona)
Portrét Antona Burgundského
Portrét dámy
Portrét Filipa Dobrotivého
Portrét Karla Chrabrého
Portrét ženy
Sedm svátostí
Sv. Lukáš kreslící portrét Madony I.
Sv. Lukáš kreslící portrét Madony II.
Sv. Lukáš kreslící portrét Madony III.
Sv. Máří Magdaléna
Sv. Markéta se Sv. Apolénou
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1399 - † 1464, Holandsko, 

Holandský malíř Rogier van der Weyden se narodil někdy kolem roku 1399 nebo 1400. O jeho původu či malířském vzdělání toho není příliš známo. V roce 1427 však začal v Turnai v dílně Roberta Campina studovat jistý Rogelet de la Pâture, který z této dílny vyšel v roce 1432 s titulem Maistre Rogier. Není zcela jisté, že se jednalo přímo o Weydena, nicméně pro tuto domněnku hovoří fakt, že francouzská a vlámská forma jména Rogier van der Weyden má stejný překlad – Rogier z louky. Pokud by tato verze byla pravdivá, pak by se Weyden narodil v Tournai v rodině nožíře a brusiče Henryho de le Pasture a Agnes de Wattrelosové. Proti této tezi však hovoří další fakt, že Rogierovi bylo v době vstupu do Campinovy dílny kolem 27 let a tento věk byl pro malířského učně již příliš vysoký. Weydenův malířský styl je však velmi podobný Campinově (někdy také považovanému za Mistra z Flémalle), takže celá domněnka o Weydenových studiích u Campina vyznívá spíše pravděpodobně. Navíc ještě někteří badatelé spekulují o tom, že Mistr z Flémalle je možná mladý Weyden, nicméně jisté není vůbec nic.

Záznamy hovoří o tom, že se Weyden v roce 1426 oženil s Elisabeth Goffaertsovou, dcerou ševce. Jeho první syn Corneille se narodil v tomtéž roce a později studoval v Louvain a pak se stal kartuziánským mnichem v Hérinnes. Dalšími dětmi byla dcera Margaretha (nar. 1432), Pieter (nar. 1437) a Jan (nar. 1438). V roce 1436 se Weyden přestěhoval do Bruselu, kde byl uznán městským malířem. Kromě poutní cesty do Říma v roce 1450 Brusel neopustil až do konce svého života. Lze říci, že tato cesta byla jedním z největších počinů, které ovlivnily vývoj umění 15. století, neboť při ní došlo mimo splnění duchovního poslání také k výměně malířských technik a principů mezi italskými malíři a malíři ze severu.

Weyden pro Brusel vytvořil mnoho světských obrazů: pro soudní síň radnice vytvořil čtyři rozsáhlé desky na téma spravedlnost (byly zničeny v roce 1695), nicméně do dnešní doby se zachovaly pouze obrazy s náboženskou tématikou a portréty. Weyden byl mistrem kompozice a dokázal velmi dovedně zachytit pocity svých postav.

Weyden byl velmi vyhledávaným malířem a také vedl velkou a slavnou dílnu s mnoha pomocníky a učedníky, kteří často kopírovali jeho kompozice i celé obrazy. Weyden měl hluboký vliv na umělecké cítění tehdejšího světa a už za jeho života byly jeho obrazy k vidění po celé Evropě. Po jeho smrti převzal jeho malířskou dílnu jeho syn Pieter (1437 – po r. 1514), který byl rovněž malířem. Mezi van der Weydenovy následovníky patřili Vrancke van der Stockt, jeho tvorbou se inspirovali později také Petrus Christus, Dierick Bouts, Hugo van der Goes a Hans Memling.

Van der Weyden je jednou z vedoucích osobností holandského malířství poloviny 15. století. I když byl ve své době velmi známým a uznávaným mistrem v Holandsku, v Itálii i na sever od Alp, jeho sláva později zanikla a dnes není o jeho životě a malířském umění téměř nic známo. Dnes rovněž neexistují žádné malby, které by mu mohly být bez jakýchkoliv diskuzí přiřčeny na základě jeho signatury či dobových zmínek.

Van der Weyden zemřel 18. června 1464 v Bruselu.


Konečná verze – 22. 4. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate