Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Benjamin West
Romantismus  
Realismus  
Klasicismus a empír  
Díla:
Autoportrét
Cupid a Psyché
Edward III. přecházející řeku Sommu
Pennova smlouva s Indiány
Portrét Ann Barbary Hill Medlycottové
Portrét plukovníka Guye Johnsona
Portrét Raphaela Westa a Benjamina Westa mladšího
Smrt generála Wolfeho
Smrt Nelsona
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1738 - † 1820, USA, 

Americký malíř Benjamin West se narodil 10. října roku 1738 poblíž Springfieldu (nyní Swarthmore) v Pennsylvanii jako nejmladší dítě v rodině hospodského. Jeho rodiče patřili ke skupině Kvakerů a svých deset dětí vychovávali v tradicích této náboženské společnosti. West maloval již od dětství a traduje se, že ho naučili vyrábět barvy jeho indiánští kamarádi – s nimi poprvé smíchal jíl ze břehu řeky s medvědím sádlem a touto směsí pak maloval. Když mu bylo šestnáct let, rozhodla rada starších jeho náboženské skupiny o tom, že by měl West odejít studovat umění.

West odešel ze svého rodného města a nějaký čas studoval ve Philadelphii a New Yorku. Potom byl také krátce zaměstnaný jako kapitán milice v Pennsylvanii a pak odešel za pomoci vlivných a bohatých sponzorů (především majetného puškaře Williama Henryho a Williama Allena, který byl nejbohatším občanem Philadelphie), na tři roky do Itálie, kde se věnoval studiu malířství a kde se seznámil s malířskými styly Rafaela a Titiana. V Itálii byl velmi oblíbený hlavně díky svému šarmu a pohlednosti. V roce 1763 West odešel do Anglie, kde už zůstal celý svůj život.

V Londýně si West brzy získal uznání – o jeho dovednosti svědčí také to, že mu umělečtí kritikové přezdívali ‘americký Rafael’. West měl také mnoho vlivných přátel – především Sira Joshuu Reynoldse, který byl v té době nejslavnějším malířem Anglie. West získával postupně různé významné zakázky, až se o jeho dovednosti doslechl sám král Jiří III., který ho požádal o několik obrazů. Ač původem Američan, West byl na základě právě těchto prací ustanoven dvorním malířem historických témat a v této funkci pak působil v letech 1772 až 1802. K tomuto významnému postu se kromě důležitého uznání u dvora také pojila roční mzda tisíc liber. West byl také jedním ze zakladatelů Královské akademie (1768) a v roce 1792 se stal nástupcem Sira Joshuy Reynoldse na postu presidenta Akademie. West podporoval politické hnutí k osamostatnění Ameriky od Anglie, nicméně to nebylo příčinou ukončení pracovního poměru na královském dvoře. Ani jeho blízké přátelství s Benjaminem Franklinem a fakt, že Franklin byl kmotrem Westova druhého syna Benjamina touto příčinou nebyl. Byl jí až Westův nelíčený obdiv Napoleona Bonaparta a jeho návštěva Paříže v roce 1802.

West byl jedním z prvních amerických malířů, kteří si získali uznání také v Evropě a jeho tvorba také hluboce ovlivnila vývoj umění ve Spojených státech. West se zabýval především historickými, náboženskými a mytologickými tématy a svým stylem měl nezanedbatelný vliv na vývoj malířství historických témat v Británii. Mezi jeho nejhlubší invence patří to, že přestal malovat vojáky v soudobých scenériích z bitev v řeckořímských kostýmech, což byla hluboká tradice tehdejší doby.

West zemřel 11. března roku 1820 v Londýně.


Konečná verze – 11. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate