Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Herri Met de Bles
Renesanční umění  
Díla:
Krajina s Kristem a muži v Emauzách
Krajina s útěkem do Egypta
Krajina se výjevem vypuzení Hagar
Ráj
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1480 - † 1550, Belgie, Holandsko

(kolem r. 1480/1500 - 1550/60)

Herri de Patinir, rovněž známý jako Herri Met de Bles, je jednou z nejtajemnějších postav vlámského malířství. Narodil se nejspíš poblíž města Dinantu v jižní Belgii. Je velmi složité určit přesnou chronologii jeho prací, neboť neexistují žádné jeho podepsané práce, nicméně byla nalezena malá skupina děl, které mají společné prvky i styl, a která mu jsou proto připisována. Je považován za příbuzného (nejspíš synovce) krajináře Joachima Patinira (kolem r. 1480 – 1524), jehož styl je na Blesových ranných pracích víc než zřejmý. Zdá se, že byl tou samou osobou jako Herri Patenier, o kterém se dochoval zápis o přijetí do antverpského malířského cechu v roce 1535. Nejvíce se proslavil jako malíř krajin s postavami.

V roce 1604 jsou jeho díla popisována v Knize o umělcích Karla van Mandera následovně: ‚… jeho díla… jsou svědectvím toho, že byl mistrem trpělivosti, a že trávil nad svými plátny mnoho času naplněného usilovnou prací. Jeho plátna byla povětšinou nevelká, zaplněná malými stromy a skálami, městy a maličkými postavami lidí obtěžkanými různými předměty…‘ Bles byl považován za jednoho z nejúspěšnějších a nejproduktivnějších krajinářů Holandska první poloviny 16. století.

Bles byl znám pod přezdívkou Herri met de Bles, což v překladu znamená ‚Herri s bílou ofinou‘, ale proslavil se pod svou další přezdívkou Civetta – Soví malíř, protože téměř na všechny svoje obrazy namaloval malou sovu. Svou sovu vždy důmyslně ukryl, a tak se lidé prohlížející si jeho obrazy často sázeli, kdo najde sovičku jako první.


Konečná verze – 30. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate