Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans (Jean) Arp
Dadaismus  
Surrealismus  
Der Blaue Reiter  
Expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1887 - † 1966, Francie, Švýcarsko

Dadaistický sochař, malíř a básník Hans Peter Wilhelm Arp (také Jean Arp) se narodil 16. září 1887 ve Štrasburku ve Francii. Umění nejdříve studoval ve svém rodném Štrasburku na École des Arts et Métiers a v jeho rozhodnutí věnovat se umění ho také v roce 1904 utvrdila jeho návštěva moderního umění v Paříži. V letech 1905 až 1907 pobýval ve Výmaru, kde pod vedením Ludwiga von Hoffmanna studoval na tamní Kunstschule, a v roce 1908 odešel do Paříže, kde navštěvoval Akademii Julian. V roce 1912 také krátce pobýval v Mnichově, kde se seznámil s Kandinským, jemuž pomáhal při organizaci druhé výstavy umělecké skupiny der Blaue Reiter, které se sám se svou tvorbou také zúčastnil. O rok později se Arp v Berlíně v galerii Der Sturm účastnil další významné výstavy – prvního expresionistického Podzimního salonu (Herbstsalon).

V roce 1915 se Arp přestěhoval do Švýcarska, kde se chtěl schovat před válkou. Neunikl však dopisu z německého velvyslanectví, kam byl pozván na lékařskou prohlídku, kterou měla následovat jeho služba v armádě. Aby se vyhnul odvedení, vyplnil Arp v dotazníku všechna políčka datumy, které pak všechny sečetl dohromady. Když pak zcela nahý předával vojákům v odvodní komisi svoje chaoticky vyplněné formuláře, stačil jim jediný pohled na to, aby poslali Arpa domů.

V roce 1916 se Arp stal zakládajícím členem hnutí dadaismu, účastnil se už jejich prvního setkání v Cabaretu Voltaire v roce 1916 v Curychu. Podílel se svým způsobem i na literární činnosti dadaistů – kromě psaní vlastních básní například také ilustroval básnickou sbírku ‚Dvacet pět básní‘ Tristana Tzary a sbírku ‚Fantastické modlitby‘, jejíž autorem byl Richard Huelsenbeck. V roce 1920 pak společně s Maxem Ernstem založil dadaistickou skupinu v Kolíně nad Rýnem. I když byl nadšeným dadaistou, účastnil se v roce 1925 také první surrealistické výstavy v pařížské Galerii Pierre po boku de Chirica, Ernsta, Kleea, Mana Raye, Miróa a Picassa. V roce 1926 se pak přestěhoval do francouzského městečka Meudon, odkud dojížděl do Paříže, kde se ihned stal jednou z nejvýraznějších postav abstraktního umění. V roce 1931 se pak stal zakladatelem vlivné umělecké skupiny Abstraction-Création. V roce 1942 odešel z Francie do švýcarského Curychu, aby se vyhnul německé okupaci.

Arp spolu s dadaisty usiloval o vyvolání rozruchu ve světě tradičního zkostnatělého umění svou účastí na různých experimentálních aktivitách jako nahodilé poezii a bezprostředním malování známém pod pojmem automatismus. Přes reliéfy, geometrické koláže, koláže z trhaných papírů a tapisérie se okruh Arpovy tvorby vyvíjel až k plastikám jako architektonickým doplňkům. Kolem roku 1930 začal Arp tvořit v nejznámějším okruhu svého umění – sochařství. Se svou snahou po „bezpodmínečném elementarismu“ a zkoumáním výtvarného vystižení principů organického světa Arp hluboce ovlivnil vývoj moderního umění.

Arp byl také velmi úspěšným sochařem – v roce 1950 byl například pozván do Spojených států, aby pro Harvardskou univerzitu vytvořil velký nástěnný reliéf. Další významný reliéf vytvořil v roce 1958 pro budovu UNESCO v Paříži. O jeho přínosu sochařství svědčí také to, že byl v roce 1954 na Benátském bienále oceněn mezinárodní cenou za sochařství.

Arp mimo jiné vydal dvě automatistické básnické sbírky – „Má cesta“ a „Sny a projekty“. Psal i různé eseje a pojednání o umění, která publikoval v uměleckých časopisech jako Merz, Mécano, De Stijl a později La Révolution surréaliste a Transition, což byl časopis pařížské umělecké skupiny Abstraction-Création.

Arp byl dvakrát ženatý – jeho první manželkou byla malířka Sophie Taeuberová, se kterou se oženil v roce 1922 a která zemřela v roce 1943 v Curychu. Jeho druhou manželkou byla Marguerite Hagenbachová, která byla nadšenou sběratelkou umění.

Arp zemřel 7. června 1966 v Basileji.


Konečná verze – 11. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate