Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Martin Schongauer
Gotika  
Díla:
Ježíš s Pannou Marií a Sv. Janem Evangelistou
Klanění mudrců
Madona na travou zarostlé lavičce
Madona růžového keře
Pátá moudrá Panna
Pošetilá Panna
Rodina venkovanů cestou na trh
Studie pivoněk
Svatá rodina I.
Svatá rodina II.
Vkládání do hrobu
Zrození
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1450 - † 1491, Německo, 

Německý malíř a rytec Martin Schongauer (někdy také Schön) se narodil pravděpodobně kolem roku 1445 nebo 1450 v Colmaru v Alsasku. Jeho otcem byl zlatnický mistr a majitel zlatnické dílny Caspar Schongauer, který pocházel z Augsburku v Bavorsku a který se usadil v Colmaru v roce 1445. Tam žil až do roku 1481, kdy také pravděpodobně zemřel. Martin Schongauer měl čtyři bratry – malíře Ludwiga a Caspara, Georga a Paula, kteří všichni byli zlatníky. Není jisté, kolikátý v pořadí byl Martin – některé prameny uvádějí, že byl nejstarší, některé zase naopak že byl nejmladší.

Své dovednosti rytce se Schongauer s největší pravděpodobností naučil ve zlatnické dílně svého otce. Jediné písemné údaje o Schongauerovi z archivů vypovídají o tom, že v roce 1465 ukončil jeden semestr studia na univerzitě v Lipsku a že si v roce 1477 si zakoupil dům. Všechny ostatní údaje o něm jsou jenom domněnkami, které se zakládají na datování a podrobnostech na kresbách a rytinách.

Ačkoliv byl Schongauer plodným malířem a dokonce vedl vlastní malířskou dílnu, do dnešní doby se zachovalo pouze několik málo jeho maleb. Jeho nejznámější malbou je monumentální oltářová malba Madona v růžové besídce (také známá jako Panna s dítětem v růžové zahradě, 1473), která je k vidění v kostele Sv. Martina v Colmaru.

Schongauer byl ve své tvorbě bezpochyby ovlivněn holandským uměním, především pak Rogierem van der Weydenem, Diericem Boutsem, Hugo van der Goesem a Janem van Eyckem, i když pravděpodobně nikdy Holandsko nenavštívil. Schongauerova pozdně gotická tvorba je svým způsobem originální ve svém zpracování náboženských témat, Schongauer byl díky své dovednosti zachytit pocity a vznešenost svých postav přezdíván Hübsch (pěkný) nebo Schön (hezký) Martin, v Itálii si získal přezdívku Bel Martino. Jeho rytiny se prodávaly nejen v Německu, ale také v Itálii a dokonce i v Anglii a Španělsku. Podepisoval je svou značkou M†S, kterou však také používali jeho studenti, což činí přesnou identifikaci jeho autorství značně obtížnou.

Schongauer nebyl ve své době považován za nějak významného malíře či rytce, nicméně jeho rytiny a technika jeho rytin byla po jeho smrti překonána pouze mistrovskou dovedností mladého Albrechta Dürera. Svědectví o této Schongauerově výtečnosti se zachovalo do dnešní doby především prostřednictvím sto šestnácti mědirytin a padesáti dvou kreseb, které byly v průběhu doby velkou inspirací pro mnoho různých malířů a rytců po celé Evropě. Schongauer byl velkým vzorem pro mladého Albrechta Dürera, který v roce 1492 odjel do Colmaru, aby se přihlásil do Schongauerovy dílny, nicméně po svém příjezdu od jeho bratra zjistil, že Schongauer bohužel nedávno zemřel.

Podle matričních knih kostela Sv. Martina v Colmaru Schongauer zemřel v roce 1488, nicméně jiné prameny zmiňují jako den jeho úmrtí 2. únor 1491 v Breisachu v Bádensku, kde pravděpodobně pracoval na výzdobě pro tamní chrám Sv. Štěpána a kde pravděpodobně podlehl morové epidemii. Pro druhé datum hovoří hlavně Dürerovo svědectví, matriční knihy v Colmaru mohly jeho odchod z farnosti v roce 1488 považovat za jakési úmrtí a důvod k vyškrtnutí z matrik.


Konečná verze – 12. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate