Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Arman
Dadaismus  
Abstraktní expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1928 - † 2005, Francie, USA

Francouzský malíř a sochař Arman se narodil jako Armand Pierre Fernandez 17. listopadu 1928 v Nice. Jeho otec Antonio Fernandez, který původně pocházel z Alžíru, byl obchodníkem se starožitnostmi a jeho koníčkem bylo malování. Byl to tedy právě jeho otec, který mu dal první hodiny malování. Armand dále studoval v roce 1940 na Lycée Parc Impérial v Nice, odkud však byl vyloučen. Chvíli studoval na různých internátních školách, nicméně nakonec byl do Lycée Parc Impérial znovu přijat, aby tam dokončil svoje vzdělání. V roce 1946 začal studovat na École Nationale d'Art Décoratifs v Nice, nicméně na vlastní žádost ze školy po třech letech odešel, protože nesouhlasil s konzervativní výukou.

Po odchodu ze školy začal Arman pracovat pro místní obchodníky s uměním, kterým prodával čínský porcelán. Ve svém volném čase se učil judo. V této době se také seznámil s Yvesem Kleinem a Claude Pascalem, se kterými ho pojilo nejen umění, ale i zájem o buddhismus, astrologii a van Goghovy obrazy. Umění se Arman pokusil studovat ještě jednou, když se v roce 1949 zapsal na École du Louvre, kde studoval na aukčního dražitele umění, ale opět ze studií brzy odešel. Poté se rozhodl odejít s Kleinem do Madridu, kde chtěl učit judo. Z Madridu pak odjel do Indočíny, kde sloužil jako zdravotník u francouzského námořnictva.

Arman se vrátil zpět do Francie v roce 1953 a takřka ihned začal s Kleinem spolupracovat na svých abstraktních dílech. O dva roky později však navštívil výstavu Kurta Schwitterse, která se stala zlomovou v jeho vlastní tvorbě. Arman se po ní zcela odklonil od své původní tvorby a začal se věnovat tvorbě, která se stala jeho poznávacím znamením – opakování témat na jednom plátně. V roce 1955 se pak v Paříži konala jeho první samostatná výstava.

V roce 1958 si svoje jméno úředně změnil na Arman. K této události došlo spíše náhodou, když v Galerii Iris Clert omylem vytiskli místo jeho jména Armand nové Arman. O rok později došlo v Armanově tvorbě k další zásadní změně, když začal vystavovat zničené objekty jakožto umělecká díla. Svou tvorbou pak byl v roce 1960 formálně uznán za zakladatele nového uměleckého hnutí Nouveaux Réalistes, neorealismu.

V roce 1963 se Arman přestěhoval do New Yorku, kde žil v nechvalně známém hotelu Chelsea. Protože neuměl anglicky, učil ho tehdy Robert Rauschenberg, se kterým ho pojilo blízké přátelství. Americkým občanem se Arman stal v roce 1972 a při té příležitosti si také opět změnil jméno – tentokrát na Armand Pierre Arman. Přestěhoval se do půdního bytu v SoHo, kde tvořil svoje nevšední díla. Ve volném čase studoval kung-fu a chodil na procházky do Chinatownu.

Armanovo dílo následuje dadaistický princip povýšení objektů a aspektů každodenního použití na objekty uměleckého zájmu. Ve svých uměleckých asemblážích Arman používal rozličné druhy materiálů – víčka od lahví, skleněné oči, injekční jehly a stříkačky, nedopalky cigaret, hasáky, malířské štětce. Objevoval krásu ve shlukování vysokého počtu předmětů, objevoval diverzitu věcí vytvořených člověkem, umisťoval jejich obrovská množství dohromady, lámal je a znovu spojoval. Jeho asembláže seskupených předmětů poskytují odraz naší konzumní společnosti a nabízejí fetišistické zobrazení toho, jak žijeme a zachycujeme svoje životy.

Arman se v roce 1953 oženil s Eliane Radigue, se kterou měl později dvě dcery a syna. Jejich manželství bylo rozvedeno v roce 1971. Jeho druhou ženou byla Corice Canton, se kterou měl dva syny a jednu dceru.

Arman zemřel 22. října 2005 v New Yorku.


Konečná verze – 11. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate