Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Maria van Oosterwyck
Baroko  
Ženy v umění  
Díla:
Květiny a ovoce
Kytice květin ve váze
Váza květin
Zátiší s květinami
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1630 - † 1693, Holandsko, 

Holandská malířka Maria van Oosterwycková (také Oosterwijck) se narodila 20. srpna roku 1630 v Nootdorpu poblíž Delftu, kde také pod vedením Willema van Aelsta studovala malířství. Jejím učitelem byl později také známý malíř květin Jan Davidz de Heem. Pocházela z nábožensky založené rodiny – její otec i její dědeček byli kazateli. Její otec jí v její touze stát se malířkou podporoval, což bylo v té době velmi neobvyklé.

Van Oosterwycková se zabývala především zátišími a malovala hlavně ovoce a květiny. Měla vlastní malířskou dílnu, kde také učila svou služku Geertje Pieters (1656 – 1735) nejdříve míchat barvy a později také samostatně malovat. Díky svému talentu se van Oosterwycková brzy proslavila a její obrazy byly oblíbené na francouzském, anglickém a saském královském dvoře – prvním jejím urozeným zákazníkem byl francouzský král Ludvík XIV., který jí brzy otevřel dveře i na další královské dvory.

Van Oosterwycková za své obrazy dostávala poměrně vysoké finanční částky – někdy až 100 guilderů za jeden obraz. Byla tak majetnou, že mohla půjčovat peníze začínajícím malířkám a v letech 1675 a 1677 dokonce darovala 1.500 a 750 guilderů jako výkupné za tři holandské námořníky vězněné jako rukojmí alžírskými piráty.

I přes svou oblíbenost a zřejmý malířský talent nebyla van Oosterwycková přijata do malířského cechu, neboť v té době byla tato výsada ženám odepřena. Nemohla také ve své malířské dílně zaměstnávat žádné chlapce, protože by tím zavdala příčinu k pomluvám.

Van Oosterwycková zůstala celý svůj život neprovdaná, i když se o ni jistou dobu ucházel její malířský mistr Willem van Aelst. Van Oosterwycková si k sňatku stanovila podmínku, že ji van Aelst musí přestat po celý rok nadbíhat. Van Aelst také podle jejích podmínek musel malovat každý den deset hodin po celý rok a van Oosterwycková ho také pravidelně kontrolovala. Protože van Aelst její podmínky nesplnil, van Oosterwycková odmítla jeho nabídku. O dalších jejích nabídkách k sňatku se nedochovaly žádné zmínky.

Van Oosterwycková zemřela 12. listopadu 1693 v Uitdamu.


Konečná verze – 16. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate