Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Anton Raphael Mengs
Baroko  
Klasicismus a empír  
Díla:
Autoportrét I.
Autoportrét II.
Autoportrét III.
Ferdinand IV., neapolský král
Karel IV. jako princ
Maria Luisa Parmská I.
Maria Luisa Parmská II.
Perseus a Andromeda
Portrét Clement XIII. Rezzonica
Portrét Johanna Joachima Winckelmana
Portrét zpěváka Domenica Annibaldiho
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1728 - † 1779, Německo, 

Německý malíř Anton Raphael Mengs se narodil v roce 1728 v Čechách v rodině německého malíře. Brzy po jeho narození se jeho rodina přestěhovala do Saska a usadila se v Drážďanech. Tam se také Mengs naučil v dílně svého otce malovat. Potom se vydal na studia do Říma, kde si osvojil techniku a styl starých italských mistrů. Po svém návratu do Saska v roce 1745 se stal dvorním malířem kurfiřta a polského krále Augustýna III. V kurfiřtových službách Mengs vytvořil celou řadu portrétů šlechty a dvořanů, ale jenom jeden portrét kurfiřta samotného, který měl obrovský nos a nechával se malovat jen velmi nerad.

Kolem roku 1750 Mengs opět odešel do Říma, kde se seznámil a spřátelil s německým archeologem a uměleckým kritikem J. J. Winckelmannem, který Mengse naučil obdivovat antiku a klasické umění. Tento vliv se pak projevil i na Mengsových obrazech, kde Mengs začal aplikovat různá klasická témata a prvky. V Itálii bylo Mengsovi zadáno několik významných zakázek, které odstartovaly jeho kariéru jednoho z nejpřednějších evropských malířů. Největší zakázkou byl požadavek na vytvoření řady portrétů neapolského krále Karla VII., který byl zetěm saského kurfiřta Augustýna III., pro kterého Mengs maloval v Drážďanech. V říjnu roku 1759 zdědil Karel VII. španělskou korunu a stal se králem Karlem III. Mengs s celým jeho dvorem odcestoval do Madridu, kde vytvořil mnoho z výzdoby královských paláců a kde namaloval celou řadu významných členů dvora.

V roce 1769 Mengs odešel do Říma, kde až do roku 1772 pracoval na zakázkách Vatikánu. V roce 1773 se vrátil do Španělska, kde pobýval až do roku 1777. Pak se vrátil do Říma, kde také v roce 1779 zemřel.

Mengs je považován za jednoho z největších německých malířů, nicméně jeho vliv sahal po celé Evropě. Mengs měl mnoho studentů a následovníků, kteří rozvíjeli jeho prvotní myšlenky klasicismu.


Konečná verze – 21. 9. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate