Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Giuseppe Arcimboldo
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Jaro
Knihovník
Léto
Oheň
Podzim
Vertemnus
Voda
Zima
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1527 - † 1593, Itálie, Česká republika

Italský malíř Giuseppe Arcimboldo se narodil roku 1527 v Miláně jako syn malíře. Jeho rodina byla v Miláně velmi vážená a jeho dědeček byl dokonce arcibiskupem. První zmínky o Arcimboldově kariéře umělce pocházejí z roku 1549, kdy spolupracoval se svým otcem na výzdobě katedrály v Miláně.

Na dílo Giuseppe Arcimbolda se lidé odjakživa dívali jako na podivné a zvláštní, i když jeho obrazy byly často napodobovány. Arcimboldo často užíval ve svých výstředních malbách ovoce a zeleninu, byl také proslaven pro užití hrnců, pánví a dokonce řemeslnického nářadí. Tyto předměty pak na obrazech aranžoval tak, aby z nich vznikly zajímavé portréty. Arcimboldo se však zabýval i klasickou portrétní tvorbou, nicméně protože byl oblíben hlavně pro svoje neobvyklé portréty, téměř žádná jeho klasická díla se do dnešní doby nezachovala.

Svá nejdůležitější díla Arcimboldo namaloval ve službách Habsburků – nejdříve působil od roku 1562 na vídeňském dvoře císaře Maxmiliána II. a poté od roku 1570 na dvoře jeho syna Rudolfa II., který sídlil v Praze. Arcimboldovy povinnosti dvořana vedle malování zahrnovaly navrhování výzdoby na slavnosti, nákup uměleckých děl pro císařovu sbírku a dokonce navrhování a budování vodních staveb. Arcimboldova popularita výrazně vzrostla s nástupem surrealismu, který v něm viděl svého duchovního předchůdce a milovníka neobvyklých kombinací, jeho dílo oceňoval především Salvador Dalí.

Mnohé z Arcimboldových obrazů byly z Prahy ukradeny v roce 1648 ve Třicetileté válce při nájezdech Švédů. Tyto obrazy se pak ocitly v soukromých sbírkách švédské královny Kristýny.

V roce 1587 Arcimboldo odešel zpět do svého rodného Milána, nicméně stále byl v kontaktu s císařem, kterému na dálku doporučoval obrazy, kterými by mohl rozšířit své umělecké sbírky. Posledním portrétem, který Arcimboldo pro Rudolfa namaloval, byl v roce 1591 Rudolfův portrét v podobě řeckého boha Vertemna.

Arcimboldo zemřel 11. července 1593 v Miláně.


Konečná verze – 11. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate