Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans von Aachen
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Alegorie
Bakchus, Ceres a Amor
Císař Rudolf II.
Pallas Athéna, Venuše a Juno
Sv. Jiří s drakem
Vtipkující pár
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1552 - † 1615, Německo, Česká republika

Německý malíř Hans von Aachen se narodil roku 1552 v Kolíně nad Rýnem – své příjmení získal po otci, který pocházel z Cách – Aachen. V dobových pramenech se také vyskytují další varianty jeho jména: Johann von Aachen, van Achen, i fonetické tvary jako Janachen, Fanachen, Abak, Jean Dac, Aquano i van Aken. Malovat se nejspíš naučil u nějakého nepříliš známého malíře v Kolíně nad Rýnem. Do kolínského malířského cechu vstoupil před svým odchodem do Itálie kolem roku 1574. V Itálii von Aachen navštívil Řím a Florencii a na delší dobu se usadil ve Florencii, kde studoval umění Tintoretta a Michelangela. I za svého italského pobytu však byl ve spojení s německým uměním – poznal a byl ovlivněn tvorbou především Bartholomea Sprangera a Hendricka Goltziuse, kteří byli v té době v Německu na vrcholu své slávy.

Von Aachen se vrátil do Německa v roce 1588 a díky svým zkušenostem se brzy stal vyhledávaným malířem šlechty a bohatých občanů. Pracoval také ve službách bavorského vévody Viléma V. a pomalu se stával velmi majetným malířem. V této době se také v Mnichově oženil s Reginou di Lassovou, která byla dcerou italského hudebního skladatele Organda di Lassa.

Za pobytu v Mnichově se von Aachen také dostal do povědomí císaře Rudolfa II., který ho v roce 1596 jmenoval do funkce svého dvorního malíře. Von Aachen svou funkci nejdříve vykonával z Mnichova, do Prahy se přestěhoval až v roce 1601. Kromě toho, že von Aachen pro císaře pracoval jako malíř, byl také dvorním nákupčím uměleckých děl a diplomatem, a navíc ještě stíhal malovat obrazy pro svoje soukromé zákazníky v Mnichově a Augsburgu. Často cestoval na různé diplomatické mise a na svých cestách také nakupoval umělecká díla pro svého uměnímilovného císaře. Po smrti Rudolfa II. v roce 1612 von Aachen působil na dvoře Rudolfova následovníka Matyáše I.

Von Aachenovy obrazy odrážejí vkus Rudolfa II. a především Rudolfovu touhu po smyslnosti póz a eleganci protáhlých postav, což ho řadí k hnutí manýrismu severní Evropy. Podle jeho obrazů bylo vytvořeno také mnoho rytin. Von Aachen svou tvorbou široce ovlivnil manýristický styl malby a řadí se tak mezi nejvýznamnější německé malíře i malíře působící na pražském dvoře Rudolfa II.

Von Aachen zemřel 4. března 1615 v Praze.


Konečná verze – 23. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate