Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Henry Fuseli
Romantismus  
Díla:
Brunhilda dívající se na Gunthera, kterého přivázala ke stropu
Ezzelin a Meduna
Lady Macbeth
Noční můra I.
Portrét mladé ženy
Sen pastýřů
Ticho
Titánie a Oberon
Umělec pohnutý velkolepostí zlomků antických soch
Zbožnění Penelope Boothbyové
Zlá ježibaba při návštěvě laponských čarodějnic
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1741 - † 1825, Švýcarsko, Velká Británie

Švýcarský malíř a kritik umění Henry Fuseli (jeho původní jméno bylo Johann Heinrich Füssli a Fuseli se ho vzdal po svém odchodu do Anglie) se narodil v roce 1741 v Zurichu jako syn portrétisty Johanna Caspara Füssliho (1707 – 1782). Původně měl být knězem a dokonce v roce 1761 vstoupil do celibátu, ale knězem doopravdy nikdy nebyl. Tato jeho zkušenost mu však pomohla v zobrazování náboženských a duchovních výjevů a svých fantazií. V roce 1765 na doporučení britského velvyslance v Berlíně, který byl jeho velkým obdivovatelem, odešel do Anglie, kde také vytvořil většinu svých prací. V Anglii se také Fuseli stal jednou z hlavních postav anglického romantismu.

V Londýně se Fuseli seznámil s malířem Joshuou Reynoldsem, který mu doporučil zdokonalovat se v malbě a Fuseli proto na jeho doporučení pobýval v letech 1770 až 1778 v Itálii, kde si osvojil Michelangelův styl, jež byl zřejmý na všech Fuseliho pozdějších malbách a kresbách. Po svém návratu se Fuseli brzo stal středem pozornosti členů Královské akademie hlavně díky tomu, že dokázal s velkou fantazií zobrazit různé temné stránky historie i mytologie. Jeho fascinace těmito tématy pocházela hlavně z četby romantických a gotických románů, které byly v té době v Anglii velmi oblíbené.

Fuseli byl za svého života velmi uznávanou a respektovanou postavou, nicméně po jeho smrti v roce 1825 v Anglii upadl do zapomění. Byl znovuobjeven až při nástupu symbolismu, expresionismu a surrealismu, protože umělci těchto stylů viděli ve Fuselim spřízněnou duši.

Fuseli byl autorem několika knih o umění, mezi nejznámější patří například Lectures on Painting (1801) a překlad Winckelmannových Reflections on the Painting and Sculpture of the Greeks (1765).


Konečná verze – 27. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate