Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Thomas Eakins
Fotografie  
Realismus  
Ashcan School - The Eight (Osma)  
Díla:
Autoportrét
Max Schmitt ve člunu
Portrét Maud Cookové
Portrét Walta Whitmana
Rybník
Slečna Van Burenová
The Agnew Clinic
The Gross Clinic
Ukřižování
Umělcova žena se setrem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1844 - † 1916, USA, 

Americký malíř, fotograf a sochař Thomas Eakins strávil vlastně celý svůj život ve Philadelphii a v jejím okolí kromě tří a půl roku v letech 1866 až 1870, kdy byl na studiích v Paříži na Ecole des Beaux-Arts, která byla považována za zdroj pravé malířské tradice. Na rozdíl od ostatních umělců, kteří pobývali v Paříži, byl Eakins vždy hrdý na svůj americký původ. Po svém návratu do Ameriky tvrdil, že všichni američtí malíři, kteří studovali v Evropě, by se měli vrátit zpět domů, aby tam svou dovedností a nabytými znalostmi působili na mladou generaci amerických umělců. Eakins se v roce 1870 vrátil zpět do Ameriky, kterou do konce svého života už neopustil.

Eakins za svého života nikdy nedosáhl větších úspěchů a všeobecného uznání a ani nebyl dostatečně finančně oceňován, nicméně možná o to více ovlivnil rozvoj umění v dalších generacích amerických malířů. Nikdy své modely žádným způsobem nepřikrašloval a nelichotil jim, čímž se liši od svých vrstevníků a kolegů Sargenta a Chasea. Eakins maloval své modely takové, jaké doopravdy byly a jak je viděl a hodně jeho modelů si stěžovalo, že je namaloval starší a vážnější než skutečně vypadaly. K tomuto možná také přispěl fakt, že Eakins se svými modely při malování vůbec nemluvil, což je mohlo uvést do polospánku, který Eakins pak pouze podle skutečnosti namaloval.

Eakins se proslavil zejména fotografií, i když se původně zabýval malováním a sochařstvím. Fotografování bylo zpočátku pouze jeho koníčkem – vytvářel soukromé portréty své rodiny a přátel a používal fotografie při vyučování různých uměleckých technik při svých lekcích umění.

Eakins několikrát způsobil veřejné pohoršení – nejznámějším případem kontroverze bylo, že Eakins nechal své studentky malovat podle živých nahých mužských modelů. Z tohoto důvodu byl také v roce 1886 vyhozen ze svého postu profesora na Pennsylvania Academy of Fine Arts. Sám Eakins se proti nařčení z nemravnosti bránil takto: ‚Mají snad muži vytvářet sochy mužů, na které by se dívali zase jen muži? A mají se na sochy žen vytvořené jen ženami dívat jenom ženy? Měli by malíři malovat koně a býky a malířky jen kobyly a krávy?‘

Další kontroverzi Eakins způsobil svým obrazem The Gross Clinic (1875), kterým dokázal, že nenásleduje žádné konvence a tradice. Na tomto obraze Eakins namaloval chirurga se zakrvácenýma rukama, což byla v té době nevídaná troufalost. Tento Eakinsův obraz byl poprvé vystavován na Centennial Exhibition v roce 1876 a nakonec byl koupen jednou lékařskou školou za směšnou částku dvou set dolarů.

I když byl Eakins za svého života respektován mnoha malíři a kritiky, nikdy nebyl vedoucím malířem doby. Protože nebyl příliš známý, neportrétoval téměř žádné známé osobnosti, ale pouze členy své rodiny a své přátele. V roce 1894 si zahořklý Eakins dokonce zapsal do svého deníku, že ‚jedinou mou slávou je neporozumění, pronásledování a odmítání, které jsou o to větší, že nikoho nezajímám‘.

Eakins zemřel v roce 1916.


Konečná verze – 19. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate