Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lucien Pissarro
Impresionismus  
Pointilismus  
Postimpresionismus  
Camden Town Group  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1863 - † 1944, Francie, Velká Británie

Francouzský malíř a krajinář Lucien Pissarro se narodil 20. února 1863 v Paříži. Byl nejstarším synem impresionistického malíře Camille Pissarra, v jehož ateliéru se mu také dostalo prvního malířského vzdělání.

V červenci 1870 propukla Franko-Pruská válka, a tak byl následujícího září malý Pissarro nucen se svou rodinou uprchnout ze svého domova v Louveciennes. Nejdříve se Pissarrovi skrývali u přátel v Montfoucaltu, v prosinci pak odešli do Londýna, kde se usadili na Westow Hill v Upper Norwoodu.

Po návratu v červnu 1871 našli Pissarrovi svůj dům v Louveciennes vydrancovaný pruskými vojáky, a tak se rozhodli usadit v Pontoise. Tam se Pissarrův otec Camille setkával s mladými malíři, kteří vyhledávali jeho rady – jednalo se především o Cézanna, Maneta a Moneta, kteří měli na mladého Pissarra největší vliv. Právě s jejich radami a pomocí jeho otce se jeho talent pro kresbu i malbu rozvíjel nejvíc.

Svou uměleckou kariéru Pissarro započal jako krajinář, nicméně kolem roku 1880 se začal zajímat o dřevorytectví a grafiku. V roce 1885 se společně se svým otcem seznámil s Paulem Signacem a Georgesem Seuratem, kteří je uvedli do světa pointilismu, který zásadně ovlivnil hlavně Lucienovu pozdější tvorbu.

V roce 1886 se Pissarro dokonce zúčastnil osmé a poslední impresionistické výstavy, kde vystavil celkem deset maleb a grafik, ovlivněných naukami pointilismu. Jako jeden z prvních umělců se Pissarro začal zajímat o obnovení impresionismu a také vystavoval na prvním Salonu des Indépendants. V roce 1888 vystavoval s avantgardní bruselskou skupinou Les Vingt a také se věnoval vytváření grafik pro dětské knížky.

Pissarro se v roce 1890 přestěhoval do Anglie, jejímž občanem se stal v roce 1916. V Londýně se v roce 1892 oženil s Esther L. Benusanovou, která se stala jeho velkou inspirací a podporou. Pissarro se v Anglii brzy spřátelil s Prerafaelity a v roce 1894 založil společnost Eragny Press, která se zabývala vydáváním knih o umění, plných bohatých ilustrací a grafik, a která fungovala až do roku 1914. O dva roky později Pissaro odešel ze Societe des Indépendants, v roce 1904 začal vystavovat v New English Art Club a poté od roku 1908 i s Fitzroy Street Group.

V roce 1911 Pissarro spoluzaložil Camden Town Group, nicméně po jejím spojení s London Group skupinu opustil. V roce 1919 Pissarro spoluzaložil skupinu Monarro, která se zabývala anglickým impresionismem. V roce 1922 učinil první ze svých dlouhých cest na jih Francie, kde maloval svoje krajiny a kam se průběžně vracel až do roku 1937.

Pissarrova tvorba je velmi fascinující z hlediska toho, jak dokonale se mu podařilo spojit francouzské a anglické umělecké tradice. Dokázal v sobě spojit nauky svého otce a ostatních impresionistů a nové anglické směry, které prosazoval hlavně skrze svoje působení v Camden Town Group. Byl jedním z propagátorů impresionismu v Anglii, kterému vydobyl čestné místo v anglických muzeích i soukromých sbírkách.

O Pissarrově uměleckém vývoji a myšlení podávají důležité a hodnotné svědectví jeho dopisy, které psal svému otci po svém odjezdu do Anglie.

Pissarro zemřel 10. července 1944 v Hewoodu v hrabství Somerset.


Konečná verze – 26. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate