Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Joan Mitchell
Abstraktní expresionismus  
Ženy v umění  
Akční malba  
Lyrická abstrakce  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1926 - † 1992, USA, 

Joan Mitchellová se narodila v roce 1926 v Chicagu. Jejím otcem byl lékař James Herbert Mitchell a matkou básnířka Marion Strobelová. Její matka byla navíc také editorkou časopisu Poetry, do kterého přispívali takový básníci, jako byl T. S. Eliot, Ezra Pound, Thornton Wilder a Dylan Thomas, se kterými se Mitchellová také osobně znala. V roce 1942 se Mitchellová zapsala na Smith College, kde chtěla studovat anglickou literaturu. V průběhu studií však svůj záměr změnila, rozhodla se věnovat umění a po dvou letech se zapsala na Art Institute of Chicago.

Po ukončení studií získala Mitchellová stipendium, které jí umožnilo studovat rok ve Francii. Po návratu se usadila v New Yorku, kde chtěla studovat pod vedením Hanse Hofmanna. Mitchellová několikrát navštívila jeho hodiny, nicméně jeho styl učení ji silně nevyhovoval a Mitchellová přestala na jeho lekce docházet. Ač nespokojena, Mitchellová byla velkou Hofmannovou obdivovatelkou a nechávala se jím ve své tvorbě inspirovat.

Mitchellová se díky své rodině a svým počátečním studiím anglické literatury zaměřovala kromě malování také na literaturu. V roce 1949 se provdala za vydavatele Barneyho Rosseta, se kterým se však v roce 1952 zase rozvedla. S Rossetem pak Mitchellová spoluzaložila vydavatelství Grove Press. Jeho prostřednictvím se také seznámila s dramatikem Samuelem Beckettem, který se stal jeho blízkým přítelem a jehož přátelství si Mitchellová velmi vážila. Zájem Mitchellové o literaturu je také evidentní z názvů některých jejich pláten, které často pojmenovávala po básních nebo básnických sbírkách svých přátel básníků.

Mitchellová strávila celá padesátá léta 20. století na Manhattanu v St. Mark's Place na Lower East Side. Tato doba byla velmi plodným obdobím její tvorby. Seznámila se s mnoha známými avantgardními umělci a v roce 1951 byla požádána, aby se zúčastnila slavné Ninth Street Show pořádané Klubem umělců. O rok později už v New Gallery na West 44th Street Mitchellová uspořádala samostatnou výstavu své tvorby. V této době a nejvíce v roce 1955 však byla Mitchellová často vyčerpaná, a tak vyhledala radu své přítelkyně psychiatričky Edrity Friedové, která jí doporučila dovolenou, kterou Mitchellová strávila ve Francii.

Ve Francii se v roce 1955 Mitchellová seznámila s kanadským malířem Jeanem-Paulem Riopellem, který se stal jejím druhem na dalších pětadvacet let. O roku 1959 žila Mitchellová trvale ve Francii, v roce 1968 se přestěhovala do města Vetheuil severozápadně od Paříže.

V roce 1980, dva roky po tom, co se Mitchellová rozešla s Riopellem, zemřela její blízká přítelkyně a psychiatrička Edrita Friedová a krátce poté i její sestra. Sama Mitchellová zemřela v roce 1992.


Konečná verze – 9. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate