Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jack Levine
Realismus  
Expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1915 - † 2010, USA, 

Americký malíř a grafik Jack Levine se narodil 3. ledna 1915 v chudé přistěhovalecké čtvrti v Bostonu ve státě Massachusetts. Byl židovského původu a jeho rodiče pocházeli z Litvy. Už od malička navštěvoval lekce malování a jeho talent brzy zaujal jeho učitele v Boston Museum of Fine Arts. Zaujal také Dr. Denmana Rosse, profesora na Harvardské univerzitě, který mladému Levinovi nabídl svou podporu, jež sestávala z poskytnutí místa v ateliéru a každý týden vyplácených stipendií, která mu měla pomoci v rozvoji jeho nevšedního talentu. Díky této výjimečné podpoře mohl Levine ve věku pouhých sedmnácti let účastnit své první výstavy. Na této výstavě byla Levinova tvorba zastoupena hlavně kresbami, konala se v roce 1932 ve Fogg Art Museum v Harvardu.

Období třicátých let 20. století bylo v Levinově tvorbě charakterizováno jeho zájmem o společenský realismus a expresionismus, kterým se inspiroval v dílech Oskara Kokoschky, Chaima Soutina a Georgese Roualta. Právě Levinův zájem o společenská témata ho odlišil od jeho malířských kolegů, kteří se v té době zajímali o abstrakci. Levinův styl byl v té době velmi unikátní a kritiky zaujal především proto, že společnosti nastavoval nemilosrdné zrcadlo – zobrazoval život chudých občanů průmyslových měst, úplatné politiky i policisty. Levine svá témata zachycoval tak dokonale, že se svou kvalitou přibližovaly dílům starých mistrů.

Už v roce 1936 byly dva z Levinových obrazů vystaveny v Museum of Modern Art v New Yorku a o rok později další dva Levinovy obrazy zařadilo do svých sbírek Metropolitan Museum of Art. První Levinova samostatná výstava se konala v roce 1938 v Downtown Gallery v New Yorku. V roce 1939 Levinova tvorba prošla zásadní změnou, kterou vyvolala smrt jeho otce. V té době se Levine začal hluboce zajímat o biblická a židovská témata. V letech 1942 až 1945 Levine sloužil v armádě.

V roce 1946 se Levine oženil s malířkou Ruth Gikowovou, se kterou se usadil v New Yorku. Svou manželku a dceru mnohokrát zachytil ve svých jemných portrétech. Po smrti své manželky v 80. letech se Levine opět obrátil k obrazům se židovskou tématikou.

V roce 1951 Levine získal Fulbrigtovo stipendium, které mu umožnilo navštívit Evropu. Jeho návštěva mu poskytla možnost blízce se seznámit s tvorbou starých mistrů a El Greca, jehož vliv byl na Levinových dílech v té době více než zřejmý. Po svém návratu do Spojených států Levine pokračoval ve své kritice společnosti a politiky, za což byl i krátce stíhán vyšetřovacím výborem senátora McCarthyho, který pořádal hony na komunisty a umělce, kteří podle něj vyjadřovali sympatie k Sovětskému svazu a jeho režimu.

V šedesátých letech 20. století se Levine začal zabývat grafikou, nicméně ve svých obrazech používal také malířské techniky. Touto kombinací přispěl k tomu, že jeho obrazy vyzařovaly zajímavou hloubku, která byla doplněna grafikou a akvarelem.

Levine zemřel 8. listopadu 2010 v New Yorku.


Konečná verze – 5. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate