Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Heinrich Aldegrever
Manýrismus  
Renesanční umění  
Díla:
Autoportrét
Autoportrét ve věku 28 let
Eva s jelenem
Filip Melanchton
Lazar
Nestřídmost
Smrt a biskup
Vilém V.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1502 - † 1555, Německo, 

Německý malíř, rytec a zlatník Heinrich zvaný Aldegrever (někdy také Aldegraf) se narodil roku 1502 v Paderbornu. Jeho původní jméno ve vestfálském nářečí znělo Hinrik Trippenmeker, což v překladu znamená výrobce dřeváků, jméno Aldegrever převzal později. Původně se nejspíš vyučil zlatníkem a zabýval se také vytvářením menších soch, nicméně jméno jeho mistra není známé. Aldegrever po svém vyučení na zakázku zhotovoval mnohé drobné rytecké ozdoby, jež byly používány na pouzdra mečů, dýk a nožů. Malování se patrně začal věnovat po své návštěvě Holandska, kde se seznámil s tvorbou Joose van Cleveho, Bernaerta van Orleyho, Lucase van Leydena a Jacoba Cornelisze.

V roce 1525 se Aldegrever přestěhoval do Soestu, kde začal pracovat na svých prvních vážnějších malířských zakázkách. Už o rok později se podílel na výzdobě oltáře Sv. Marie v kostele Sv. Petra v Soestu. Tento oltář Aldegrever podepsal ještě svým původním jménem, ke kterému připojil malou kresbu dřeváku. Rytinami se Aldegrever začal zabývat v roce 1527.

Největší vliv na Aldegreverovu tvorbu mělo dílo a technika Albrechta Dürera, se kterým se seznámil za svého pobytu v Norimberku. Stejně jako Dürer se i Aldegrever věnoval biblickým námětům a s oblibou také vytvářel rytiny s mytologickou tématikou. Svůj obdiv k Dürerovi dával Aldegrever najevo i jinak – svým monogramem AG na svých rytinách, který se nápadně podobal tomu Dürerovu. Aldegrever často rovněž podléhal vlivům svých krajanů Holbeina i Cranacha, nicméně na jeho rytinách jsou zřejmé i vlivy italského manýrismu.

Aldegrever je považován za jednoho z předních německých miniaturistů, ke kterým byl zařazen především díky svým maličkým rytinám, jež byly v té době považovány za skvosty a byly vyvažovány zlatem. Díky své tvorbě bývá zařazován mezi tzv. Malé mistry, což byla skupina umělců německé renesance. Jejími představiteli byli Barthel Beham, jeho bratr Hans Sebald Beham a Georg Pencz.

Díky své dovednosti a podpoře reformace (luteránem se stal v roce 1531) byl Aldegrever oblíbeným umělcem i osobností společenského života. Jako luterán také namaloval několik portrétů Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Své umělecké tvorbě se Aldegrever věnoval téměř třicet let (v letech 1527 až 1555) a v této době vytvořil téměř tři stovky miniaturních rytin.

Aldegrever zemřel někdy mezi lety 1555 až 1561 v Soestu ve Vestfálsku.


Konečná verze – 11. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate