Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Albert Anker
Intimismus  
Impresionismus  
Díla:
Autoportrét z profilu
Chlapec spící v seně
Děti při snídani
Dívka loupající brambory
Dívka pletoucí si vlasy
Holčička s dominovými kostkami
Malí pletaři
Mastičkář
Mladá matka zamyšlená nad svým spícím díttem ve světle svíčky
Obraz dívky (Marie Ankerová)
Školák
Vesnický krejčí
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1831 - † 1910, Švýcarsko, 

Švýcarský malíř a ilustrátor Albert Samuel Anker se narodil 1. dubna 1831 v Anet. O tom, že se stane malířem, snil už ve svých jedenácti letech po tom, co navštívil výstavu Société des Amis des Arts v Neuchâtelu. Ve čtrnácti letech tedy začal soukromě studovat kreslení pod vedením Louise Wallingera, který mu dal velmi dobré základy portrétní tvorby. V roce 1851 však začal na přání otce v Bernu studovat teologii, kterou studoval i v německém Halle. Ve svém volném čase pak navštěvoval německé galerie a muzea a snažil se přesvědčit svého otce, aby mu dovolil studovat umění. Jeho otec nakonec neochotně souhlasil aby Anker v roce 1854 odjel do Paříže, kde vstoupil do ateliéru Charlese Gleyra.

Anker se ve své tvorbě zaměřoval především na žánrové scény a portréty, k dokonalosti dovedl hlavně malování dětských postav v interiérech. Anker byl velkým mistrem dětských portrétů možná právě proto, že sám měl čtyři děti: Louisu, Marii, Maurice a Cécile, které často a rád maloval už od jejich nejútlejšího mládí. Portrétoval je i s jejich matkou Annou Rafli, kterou si vzal za manželku v roce 1864. Ankerova paleta obsahovala všechny barvy, které byly uznávány francouzskými impresionisty, a tak i on sám je považován za impresionistu.

Anker zemřel 16. července 1910 v Anet.


Konečná verze – 25. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate