Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Catharina van Hemessen
Renesanční umění  
Ženy v umění  
Díla:
Autoportrét
Portrét ženy I.
Portrét ženy II.
Žena s růžencem
Žena v šatech
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1527 - † 1587, Holandsko, 

Holandská malířka Catharina van Hemessen se narodila roku 1527 v Antverpách v rodině malíře Jana van Sanderse Hemessena, který byl také jejím učitelem. Hemessenová už v raném mládí spolupracovala na obrazech se svým otcem a brzy se proslavila také samostatně. Její talent ocenil i malířský cech Sv. Lukáše, který jí nakonec přidělil také tři učedníky.

Van Hemessenová malovala především portréty bohatých měšťanů a šlechty a obrazy s náboženskou tématikou. Její obrazy byly většinou menších rozměrů a na rozdíl od krajin manýristických obrazů ve stylu jejího otce bylo pozadí obrazů van Hemessenové pouze jednobarevné a tmavé.

Van Hemessenové bývá připisováno prvenství ve vytvoření vůbec prvního autoportrétu malíře zobrazeného v sedě při práci u plátna. Tento autoportrét van Hemessenová vytvořila v roce 1548 a v současnosti se nachází v Öffentliche Kunstsammlung v Basileji.

Van Hemessenová byla velmi známou a úspěšnou malířkou a byla velkou oblíbenkyní a chráněnkou uherské královny Marie, která byla v té době místo svého bratra Karla V. regentkou Nizozemí. V roce 1554 se van Hemessenová provdala za varhaníka antverpské katedrály Chrétiena de Moriena a o dva roky později, když královna Marie odešla do Španělska, byla i se svým manželem pozvána na její dvůr, kde pobývala až do roku 1558, kdy královna Marie zemřela. Královna Marie van Hemessenové odkázala poměrně slušný majetek, který její rodině zajistil život v blahobytu.

Do dnešní doby se zachovalo pouze deset datovaných a signovaných děl van Hemessenové, nicméně její tvorba ve Španělsku není doložena, což může znamenat buď to, že se po uzavření sňatku začala věnovat mateřským povinnostem a přestala malovat, nebo že se někde ve Španělsku stále mohou objevit některé z jejich obrazů z tohoto období.

Van Hemessenová zemřela v roce 1587 v Antverpách.


Konečná verze – 31. 7. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate