Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Matthias Grünewald
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Modlící se žena
Setkání Sv. Erasma a Sv. Mořice
Stuppachská Madona
Ukřižování I.
Ukřižování II.
Vzhlížící žena
Vzkříšení
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1470 - † 1528, Německo, 

Německý malíř Mathis Neithart nebo Nithart (později si říkal Gothart, jeho jméno bylo změněno na Grünewald omylem a později se tak vžilo, ale říkalo se mu také Mister Mathis nebo Mathis der Maler – Mathis malíř) se narodil kolem roku 1475 pravděpodobně ve Würzburgu. Grünewald je vedle Dürera považován za jednoho z nejlepších německých renesančních malířů 16. století. Je možné, že byl žákem Hanse Holbeina staršího a možná nějakou dobu pracoval i v malířské dílně Martina Schongauera.

Už v roce 1509 se Grünewald stal dvorním malířem arcibiskupa Uriela von Gemmingena v Aschaffenburgu, kde pomáhal především při přestavbě arcibiskupského paláce. V roce 1514 se Grünewald po smrti arcibiskupa stal dvorním malířem kurfiřta Albrechta Braniborského a staral se především o malování, architektonické práce a mimo jiné také s oblibou navrhoval kašny. Z pozice dvorního malíře však musel v roce 1526 odejít, protože projevoval sympatie s povstáním sedláků a proto přestoupil na luteránskou víru. Nějakou dobu pak cestoval za zakázkami do Halle.

Nejznámějším Grünewaldovým dílem je Isenheimský oltář, za jehož autora byl dlouho považován Dürer. Tento oltář byl původně vyhotoven na zakázku Guida Guersiho, který byl italským rytířem a který vedl antonitský klášter v Isenheimu v jižním Alsasku. Tento oltář se nyní nachází v Musée d'Unterlinden v Colmaru ve Francii.

Další významnou Grünewaldovou zakázkou byla zakázka od Heinricha Reitzmanna, který byl kanovníkem v Aschaffenburgu. Ten v roce 1513 Grünewalda požádal, aby namaloval oltář pro kapli Panny Marie Sněžné v kostele Sv. Petra a Alexandra v Aschaffenburgu, nicméně Grünewald na něm pracoval až v letech 1517 až 1519. V roce 1519 se také Grünewald oženil, nicméně podle dochovaných pramenů prý ve svém manželství moc šťastný nebyl.

Do dnešní doby se z Grünewaldovy tvorby zachovalo pouze třicet pět kreseb a třináct obrazů. Mnohé z jeho obrazů se potopily v Baltu, když ztroskotala švédská loď, která převážela kořist z bitev třicetileté války. Grünewald neměl žádné žáky ani následovníky, a protože se nevěnoval grafické práci, byl téměř zapomenut. O jeho znovuobjevení se zasloužil německý malíř Joachim von Sandrart, který v roce 1675 sepsal jeho životopis.

Grünewald zemřel 31. srpna roku 1528 v Halle.


Konečná verze – 16. 6. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate