Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Maximilien Luce
Pointilismus  
Postimpresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1858 - † 1941, Francie, 

Francouzský malíř a grafik Maximilien Luce se narodil 13. března 1858 v Paříži v chudé rodině a původně se měl vyučit dřevořezbě, kterou studoval na Ecole des Arts décoratifs. V roce 1872 pak začal studovat rytectví a aby se zdokonalil ve své technice a v poznání dějin umění, a začal rovněž studovat umění ve večerní škole. V roce 1876 se nechal zaměstnat v dílně rytce Eugèna Fromenta, se kterým také v roce 1876 odjel na pracovní cestu do Londýna. Po svém návratu v roce 1879 sloužil čtyři roky v armádě a pak studoval umění na Académie Suisse, v ateliéru Caroluse-Durana a nakonec na Ecole des Beaux-Arts. V té době se seznámil s impresionistou Camille Pissarrem, který hluboce ovlivnil jeho tvorbu. Největší vliv na Luceův styl však představovalo jeho přátelství s Georgesem Seuratem a Paulem Signacem, díky nimž se Luce stal jedním ze zakladatelů pointilismu.

Prostřednictvím Pissarra se Luce seznámil s několika známými anarchistickými spisovateli a novináři – Julesem Christophem, Jeanem Gravem, Georgesem Darienem a Emile Pougetem a přispíval do jejich anarchistických novin ‚Le Père Peinard‘, ‚La Révolte‘ a 'L’assiette au beurre‘ (přesný překlad názvu těchto posledních novin zní ‚Talíř uvařený v másle‘). Díky svým známostem byl také v roce 1894 zapojen do Procesu třiceti a následně rovněž krátce uvězněn. Důvodem jeho uvěznění byl fakt, že Luce byl považován za ‚nebezpečného anarchistu‘, jehož kresby byly označeny za ‚podněcující ke vzpouře‘. Neochvějný Luce na svůj pobyt ve vězení reagoval další řadou litografií, které si ani v nejmenším nebraly žádné servítky.

Až do roku 1904 žil Luce na Montmartru, který byl také často předmětem jeho obrazů. Pak se Luce v roce 1904 odstěhoval do Auteuil, kde žil celých dvacet let. V té době cestoval po celé Normandii a ve své tvorbě se zaměřoval především na výjevy ze života na ulicích a v docích, nicméně namaloval i několik krajin a v průběhu první světové války rovněž válečné scenérie a zraněné vojáky vracející se domů. Luce se vždy zajímal o životy a starosti obyčejných lidí, které zachycoval s velkou pozorností k detailu a díky svým zkušenostem a nevšednímu pozorovacímu talentu dokázal přesně popsat náladu, která v té době ve Francii panovala.

Díky širokému záběru svých témat a díky svému talentu se Luce v roce 1934 stal presidentem Société des Artistes Indépendants – na tomto postu však vydržel pouze do roku 1940, protože společnost opustil na protest toho, že tato společnost podle pravidel vichistického režimu odmítala přijímat umělce židovského původu.

Luce zemřel 6. února 1941 v Paříži.


Konečná verze – 9. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate