Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Anna Ancher
Skagenská škola  
Ženy v umění  
Díla:
Autoportrét
Bratříček
Čtoucí žena
Interiér s modrým klemantisem
Interiér se stoličkou a rostlinou
Modré šaty na bál
Roh zahrady
Slunečný modrý obývací pokoj
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1859 - † 1935, Dánsko, 

Dánská malířka Anna Kirstine Ancherová, rozená Brøndumová, se narodila 18. srpna 1859 ve Skagenu, právě když tam pobýval na letním bytě známý spisovatel Hans Christian Andersen. Protože Annin otec byl hokynářem a majitelem malého hotelu Brøndum, ubytoval se Andersen právě tam. Říká se, že Andersen si objednal k večeři rybu, avšak Annina matka, která obvykle chystala pro hosty večeře, žádné ryby neměla a musela pro ně poslat svého učedníka. Andersen se údajně rozzlobil a dokonce na Anninu matku křičel. Nakonec však svou rybu dostal, ale Annina matka byla velmi rozrušená a musela ulehnout na lože. Tam ji přepadly porodní bolesti a o několik hodin později se narodila Anna. Její matka měla postupně další čtyři děti. Anna strávila téměř celé dětství v matčině kuchyni, kde se nejspíš inspirovala životem a prací chudých skagenských rybářů, které později dokázala zachytit s výjimečnou citlivostí a umem.

Anna Ancherová již od útlého mládí vykazovala nevšední talent, a tak se její rodiče rozhodli poslat ji na tři roky do Kodaně na Malířskou akademii Vilhelma Kyhna. Tam se Ancherová naučila novým přístupům k umění, ale přitom si zachovala svůj vlastní styl, který z ní udělal jednu z prvních umělců, jež se zajímali o působení přirozeného světla na barvy. Poté Ancherová odešla do Paříže, kde studovala v ateliéru Puvise de Chavannese. Její přítelkyní v Paříži byla Marie Triepcke, která se později stala manželkou dalšího skagenského malíře Pedera Severina Krøyera.

Po návratu do Skagenu se Ancherová často scházela s malíři, kteří se usadili ve Skagenu a seznámila se také s Michaelem Ancherem, který se roku 1880 stal jejím manželem. Spolu měli dceru Helgu, která byla rovněž malířkou.

V době, kdy Ancherová tvořila, nebylo obvyklé, aby ženy malovaly – jejich povinností byla především práce o domácnost. Ancherová však stíhala jak povinnosti manželky, tak i povinnosti matky, a navíc se věnovala naplno také malířství. I když byla ženou a nemohla se tedy umění věnovat na plný úvazek, vynikala mezi všemi tehdejšími umělci, neboť měla nevšední cit pro barvy a postavy. Ancherová je dnes považována za jednu z nejvýznamnějších dánských malířek a je také její zásluhou, že je dnes dílo severských malířů tak vysoce oceňováno a uznáváno.

Ancherová zemřela 15. dubna 1935 ve Skagenu.


Konečná verze – 24. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate