Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Nicolaes Maes
Baroko  
Díla:
Apoštol Tomáš
Krajkářka
Podřimující stařena
Portrét čtyř dětí
Portrét Jacoba Tripa
Portrét Justuse Criexe
Portrét Margarethy de Geerové, ženy Jacoba Tripa
Portrét ženy
Zahálčivá služebná
Žena s kolovratem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1634 - † 1693, Holandsko, 

Holandský barokní malíř Nicolaes Maes se narodil roku 1634 v Dordrechtu, kde se také zprvu učil u mistra, o kterém bohužel není nic známo. Po získání základů v malbě se v roce 1648 rozhodl odejít do Amsterdamu, kde nějakou dobu pracoval v Rembrandtově dílně. Po krátkém pobytu v Delftu se Maes v roce 1653 vrátil do svého rodného města Dordrechtu.

V Dordrechtu také Maes vytvořil své nejlepší žánrové výjevy. Typickým obrazem této doby je pak obraz ‚Nezbedný bubeníček‘, který je portrétem jeho rodiny (malíř je zachycen na odrazu zrcadla, mladá matka na obraze je jeho manželka Adriana Brouwersová, vdova po knězi Arnoldovi de Gelderovi, se kterou se Maes oženil v roce 1654. Malý bubeníček je Ustus, syn Adriany a jejího zesnulého manžela Arnolda, a malá holčička je Ioganna, malířova dcerka.

Maes se zpočátku soustředil na obrazy s náboženskou tématikou, které byly ovlivněny hlavně jeho studiem u Rembrandta. Od tohoto vlivu se však Maes brzy odklonil a vytvořil si osobitý styl, pod kterým se také proslavil. Jeho krátký pobyt v Delftu ovlivnil výběr jeho témat – právě zde se Maes začal zajímat o interiéry. Nejvíce si Maes oblíbil žánrové scény z kuchyní, scény s dětmi i dvorky venkovských domků a nejraději maloval staré ženy spící, modlící se nebo čtoucí Bibli, což bylo téma, které s oblibou maloval také jeho mistr Rembrandt. Maes se rovněž zabýval portréty, které maloval především na sklonku svého života po tom, co se odstěhoval do Amsterdamu.

V roce 1673 se Maes přestěhoval do Amsterdamu, kde také v roce 1693 zemřel. Maes svou tvorbou ovlivnil mnoho malířů – především Jana Vermeera a Pietera de Hoocha.


Konečná verze – 17.9. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate