Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Masolino da Panicale
Gotika  
Díla:
Alexandrijští filozofové
Madona s dítětem
Mučednictví Sv. Kateřiny
Pieta
Ukřižování
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1383 - † 1447, Itálie, 

Italský malíř pozdní gotiky Masolino (Tommaso) da Panicale se narodil v roce 1383 ve městečku Panicale di Valdese u Florencie, jeho otcem byl malíř Cristoforo Fini. Malovat se naučil nejspíš v Ghibertiho dílně.

V roce 1425 Masolino odjel do Maďarska, kde pracoval ve službách kardinála Branda Castiglioneho. O tři roky později ho kardinál pozval do Říma, kde měl namalovat fresky v kardinálově soukromé kapli v kostele Sv. Klementa. Masolino byl povolán do kardinálových služeb opět v roce 1435, kdy pracoval ve městě Castiglione Olona v Lombardii společně s mnoha známými toskánskými malíři na výzdobě kardinálova paláce a kostela a především na nádherné křtitelnici.

Masolino ve svých obrazech používal techniky a styl pozdní gotiky, nicméně jeho postavy už v té době začínaly nést prvky nastupující renesance, a to především díky svému objemu a vytříbené perspektivě. Vasari ve svých Životech o Masolinovi napsal, že byl ‚prvním, který svým postavám žen přidal líbeznost a mužům vznešené chování. Dokázal umně zachytit hru světla a stínu a jeho obrazy byly naplněny takovým půvabem, že zářily takovou pokorou, jakou si lze jen představit.‘

Masolino byl pravděpodobně také učitelem Masaccia, se kterým v roce 1424 spolupracoval na obraze Panna s dítětem a Sv. Annou. Vrcholem jejich spolupráce byla výzdoba kaple Brancacciů v kostele St. Maria del Carmine ve Florencii (1424 – 1428). Mnoho historiků umění se domnívá, že oba malíři měli na sebe vliv navzájem a že spíše než vztah učitele a žáka mezi nimi panoval rovnocenný a vzájemně inspirativní vztah.

Masolino zemřel roku 1447 ve Florencii.


Konečná verze – 25. 2. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate