Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Adriaen van Ostade
Baroko  
Díla:
Alchymista
Flétnista
Holič trhající zub
Houslař
Interiér taverny s houslistou
Interiér usedlosti s bruslaři
Kouření dýmky a popíjení v taverně
Kuřák
Malíř ve své dílně
Matka držící své dítě u vstupních dveří
Modlitba před jídlem
Pijan
Popíjející venkované v krčmě
Rodina venkovanů
Rybářova žena
Rybí trh
Učitel
Venkovská rodina v domku, interiér
Venkovský koncert
Veselí venkované
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1610 - † 1685, Holandsko, 

Holandský barokní malíř Adriaen van Ostade se narodil 10. prosince roku 1610 v Haarlemu. Jeho otec Jan Hendricx byl tkalcem, pocházel z města Ostade u Eindhovenu a na jeho počest si jeho synové změnili své příjmení na van Ostade. Adriaenův bratr Isaack byl rovněž malířem. V roce 1627 van Ostade vstoupil do malířské dílny Franse Halse, kde studoval společně s Adriaenem Brouwerem, a o sedm let později se stal členem cechu Sv. Lukáše v Haarlemu. Van Ostade byl později také děkanem tohoto cechu: v letech 1647, 1661 a 1662.

Van Ostade byl jedním z nejoblíbenějších holandských malířů své doby. Ve své tvorbě se zaměřoval především na žánrové výjevy a výjevy ze života obyčejných lidí: městské poutě, výjevy z hospod a hostinců, rodinného života a prací doma i na poli.

Po roce 1670 se Ostade začal zajímat o techniku akvarelu, kterou chtěl přiblížit olejomalbě. Tyto akvarely vypadaly velmi neobvykle, a proto byly velmi vyhledávané bohatými milovníky umění. Van Ostade měl mnoho studentů a následovníků – mezi nejznámější patřil jeho bratr Isaack van Ostade a Jan Steen.

Van Ostade se poprvé oženil ve věku osmadvaceti let, jeho manželka však o dva roky později zemřela. Van Ostade se takřka záhy znovu oženil a jeho manželství mu vydrželo až do roku 1666, kdy opět ovdověl. Van Ostade měl pouze jednu dceru.

Van Ostade zemřel 2. května 1685 v Haarlemu. Prodejem pozůstalosti a obrazů z van Ostadovy malířské dílny byl pověřen van Ostadův přítel malíř Jan Vermeer. Z van Ostadovy tvorby se do dnešní doby zachovalo více než osm set obrazů – mnoho z nich se nachází v Buckinghamském paláci v Londýně.


Konečná verze – 16. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate