Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Fairfield Porter
Abstraktní expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1907 - † 1975, USA, 

Americký malíř Fairfield Porter je jedním z nejzajímavějších malířů a uměleckých kritiků Ameriky 20. století. Porter se narodil v roce 1907 v zámožné rodině, která podporovala vzdělání a umění. Porterova rodina vlastnila malý ostrov Great Spruce při pobřeží u města Rocklandu v Maine, kde trávili každé léto. Jeho starší bratr Eliot se stal známým fotografem, nicméně mladý Fairfield v dětství a dospívání nejevil prakticky žádný talent ani zájem o umění. I přesto se však rozhodl na Harvardské univerzitě studovat umění – jeho učitelem byl Arthur Pope. Po cestě do Evropy, ze které se vrátil v roce 1927, začal studovat pod vedením Thomase Harta Bentona a Boardmana Robinsona na Art Student's League v New Yorku. V New Yorku se také seznámil s mnoha známými postavami umění a především s fotografem Alfredem Stieglitzem, který mu představil tvorbu Johna Marina.

V roce 1931 Porter odjel na rok do Itálie, kde studoval italské umění v muzeích a galeriích, ale díky svým finančním možnostem také pod vedením Bernarda Berensona, jež byl jedním z nejznámějších uměleckých historiků a znalců italských mistrů. Po svém návratu z Itálie se Porter oženil s básnířkou Anne Channingovou, se kterou později procházel těžkostmi výchovy jejich autistického syna.

Porterova tvorba byla ve svých počátcích nejspíš ovlivněna výstavou obrazů Édouarda Vuillarda a Pierre Bonnarda, kterou navštívil v roce 1938 v Chicagu. Dalším a nejhlubším vlivem Porterovy tvorby byla tvorba abstraktního expresionisty Willema de Kooninga, kterého Porter prostřednictvím svých přátel uvedl do povědomí kritiků. Po válce Porter krátce studoval na Parsons School of Design v New Yorku a začal psát kritiky do Partisan Review.

V roce 1949 se Porter se svou rodinou přestěhoval do Southamptonu na Long Islandu, nicméně trávil mnoho času na Manhattanu, kde navštěvoval muzea a galerie a kde také pracoval ve svém ateliéru. V roce 1951 bylo Porterovi nabídnuto zaměstnání uměleckého kritika v redakci Art News, kde působil až do roku 1959. V době, kdy byl Porter zaměstnán, také začal organizovat své každoroční samostatné výstavy v Tibor de Nagy Gallery, které pořádal až do roku 1970.

Porter byl uznávaným kritikem především proto, že navštěvoval vernisáže osobně a spoléhal se na bezprostřední reakce publika. Porter nesnášel kritiky, které byly sepsány na základě klepů a které hodnotily umění na základě tradic nebo teorie umění a sám se vždy snažil těchto nešvarů vyvarovat. V roce 1959 se stal uměleckým kritikem novin The Nation, nicméně této pozice se v roce 1961 vzdal, aby se mohl věnovat pouze malování. Toto své předsevzetí však naštěstí tak úplně neuskutečnil, protože často navštěvoval univerzity, kde učil mladé umělce, a své názory také šířil ústně prostřednictvím svých přátel.

Porter byl nejen malířem a kritikem, ale také básníkem. Přátelil se s básníky Johnem Ashberym, Frankem O'Harou a Jamesem Schuylerem, který byl Porterovým tajným milencem, častým návštěvníkem jeho domu a také jeho nejvnímavějším kritikem.

Porter zemřel při své pravidelné ranní procházce na pláži v roce 1975 ve věku 68 let na selhání srdce.


Konečná verze – 11. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate