Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Antoine Pesne
Baroko  
Díla:
Hadačka
Herečka Babette Cochois
Portrét Bedřicha II.
Tanečnice Barbara Campanini zvaná Barbarina
Umělec při práci se svými dvěma dcerami
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1683 - † 1757, Francie, 

Francouzský malíř Antoine Pesne se narodil 29. května roku 1683 v Paříži v rodině malíře. Je téměř jisté, že se Pesne naučil malovat od svého otce, který mu dal základy pro jeho další studium na Akademii, kde se učil pod vedením svého strýce Charlese de la Fosse (1636 – 1716). V roce 1710 se odebral do Itálie. V Benátkách pak namaloval pro jednoho německého zákazníka portrét, který pak následně tak zaujal pruského krále Bedřicha I., že požádal Pesneho o odchod do Berlína, kde se měl stát jeho učitelem kreslení.

Pesne se stal královým oblíbencem a díky své dovednosti byl brzy ustanoven dvorním malířem. Za svou tvorbu byl dobře oceňován a stal se jedním z nejvlivnějších mužů berlínského královského dvora a zůstal jím až do své smrti o čtyřicet šest let později.

Pesne vytvářel hlavně portréty (maloval královskou rodinu i mnoho dvořanů a šlechty), dále náboženská a historická témata a dělal monumentální výzdoby interiérů. Pesne rovněž od roku 1722 působil jako prezident Kunstakademie v Berlíně.

Pesne zemřel 5. července 1757 v Berlíně ve svém domě na Oberwallstraße 3. Byl pohřben na hřbitově Hallesches Tor v Berlíně.


Konečná verze – 16. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate