Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Nicolas de Staël
Pařížská škola  
Kubismus  
Lyrická abstrakce  
Les artistes maudits  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1914 - † 1955, Rusko, Francie

Francouzský malíř ruského původu Nicolas de Staël bývá považován za jednoho z nejvlivnějších umělců poválečné Evropy. De Staël se narodil 5. ledna roku 1914 v Petrohradě. Jeho původní jméno znělo Nikolaj Vladimirovič Staël von Holstein, jeho otcem byl nadporučík generál baron Vladimír Staël von Holstein, který byl posledním velitelem Petropavlovské pevnosti, jeho matkou byla ruská dáma Olga Sachanská. Jeho rodina po změnách v Rusku emigrovala roku 1919 do Polska, kde však zemřel jeho otec i jeho nevlastní matka, a tak byl malý de Staël poslán do Bruselu, kde žila jeho starší sestra Marina.

De Staël se učil malovat na bruselské Académie Saint Gilles a v letech 1932 až 1934 také na Académie Royale des Beaux-Arts. Po ukončení svých studií hledal inspiraci při cestování – navštívil Paříž, Španělsko, Maroko, Alžírsko a Itálii. V roce 1936 se také poprvé setkal v Maroku se svou družkou Jeannine Gillou, která byla rovněž malířkou a která se od té doby pravidelně objevovala na jeho obrazech. V tomto roce se také účastnil své první výstavy v galerii Dietrich et Cie v Bruselu. V roce 1938 se de Staël usadil v Paříži, kde krátce studoval pod vedením Ferdinanda Légera.

V roce 1941 se de Staël usadil v Nice, kde pod vlivem válečných událostí vytvořil celou řadu realistických obrazů, které zachycovaly jak všeobecný pocit, tak i jeho osobní dojmy z války, deprese a neklid. V Nice se také de Staël seznámil s Jeanem Arpem a Soniou a Robertem Delaunayovými, kteří s ním sdíleli svoje názory na nově přicházející abstraktní umění. V roce 1943 se de Staël seznámil s Braquem, který ho inspiroval k poznání principů kubismu. V roce 1943 de Staël také opět odešel do Paříže, kde žil velmi chudým životem. Tam se také zcela obrátil k abstrakci, která charakterizovala jeho tvorbu šedou, hnědou a tmavě červenou barvou a rytmickými geometrickými liniemi.

V roce 1945 uspořádal de Staël v galerii l'Esquisse v Paříži svou první samostatnou výstavu, která byla velmi úspěšná. V únoru 1946 však zemřela na komplikace způsobené podvýživou de Staëlova družka Jeannine, což ho uvrhlo do hlubokých depresí a způsobilo úplnou ztrátu jeho uměleckého sebevědomí. Na jaře roku 1946 se de Staël setkal se Françoise Chapoutonovou, kterou si v květnu toho roku také vzal za manželku. V té době se také konečně dostavil i úspěch, když byl de Staël zván na výstavy po celém světě a obdivován a vyhledáván mnoha sběrateli umění. Založil si také ateliér poblíž ateliéru Georgese Braquea, se kterým se často navštěvovali a vyměňovali si náměty na obrazy.

V roce 1953 se de Staël při své návštěvě New Yorku seznámil s obchodníkem s uměním Paulem Rosenbergem, který nabídl de Staëlovi exkluzivní smlouvu. De Staël její podmínky přijal proto, že Rosenberg pocházel z Francie a protože ve své galerii v New Yorku prodával hlavně obrazy kubistů. Rosenberg de Staëlovy obrazy ve Spojených státech tak zpopularizoval, že jejich cena několikrát stoupla a de Staël nestíhal pokrývat poptávku. Na podzim roku 1954 se de Staël se svou rodinou přestěhoval na jih Francie do Antibes. I přes stěhování v tomto roce namaloval více než tři sta obrazů.

De Staël trpěl celý život depresemi a po přestěhování trpěl také tlakem, který na něj vyvíjel jeho prodejce umění a jeho kritici. V této době se navíc k jeho obvyklým obtížím přidalo celkové vyčerpání a nespavost. Když pak 16. května 1955 navštívil jeho ateliér kritik, který pohaněl jeho díla, de Staël už psychický tlak nevydržel a dobrovolně ukončil svůj život skokem z jedenáctého patra z terasy svého ateliéru. Bylo mu 41 let.


Konečná verze – 22. 4. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate