Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Cosimo Tura
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Jaro
Madona s dítětem
Madona s dítětem v zahradě
Madona zvěrokruhu
Pietà
Portrét mladého muže
Sv. Jiří I.
Sv. Jiří II.
Sv. Kryštof
Sv. Šebestián
Terpsichore
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1430 - † 1495, Itálie, 

Italský gotický a raně renesanční malíř Cosimo Tura (někdy také uváděný jako Cosmè Tura nebo Il Cosmè) bývá považován za zakladatele ferrarské malířské školy. Narodil se kolem roku 1430 nejspíš ve Ferraře a někdy mezi lety 1452 až 1456 pobýval na studijní cestě v Benátkách a Padově, kde se pravděpodobně také seznámil a spřátelil se svým vrstevníkem Andreou Mantegnou. V Padově studoval pod vedením Francesca Squarcioneho, který ho s největší pravděpodobností podporoval ve studiu prací Donatella.

Po návratu do Ferrary v roce 1456 byl Tura ustanoven dvorním malířem vévody Borsa d’Este a ve Ferraře také strávil celý zbytek svého života. Vévoda Borso d’Este a později také Ercole I. d’Este za své vlády z Ferrary vytvořili významné centrum renesanční kultury a také prostřednictvím Tury založili nezávislou malířskou školu, která si v ničem nezadala s malířskými školami v Toskánsku, Lombardii a v Benátkách. Právě Tura byl prvním a nejoriginálnějším malířem této školy, který svou tvorbou a vlivem přinesl jedinečný a nevídaný styl. Tura byl mistrem Francesca del Cossy a Ercole de Robertiho.

Tura se ve své tvorbě zaměřoval především na monumentální náboženská témata a mytologické alegorie. Jeho velkým uměleckým vzorem byl především Andrea Mantegna, který Turu ovlivnil hlavně co se týče anatomického přístupu k postavám. Inspiroval ho však také Piero della Francesca, který působil ve Ferraře kolem roku 1449.

Do dnešní doby se bohužel zachoval jen zlomek Turových děl, nicméně ty, které se zachovaly, vydávají autentické svědectví o tom, jaký byl styl ferrarské školy a Turova samostatná tvorba. Na téměř všech Turových obrazech jsou k vidění architektonické prvky inspirované antikou, vysoce detailní krajiny a dokonalá perspektiva, která je výsledkem dlouhého studia a Turova geometrického bádání.

Tura byl ze své pozice dvorního malíře pověřen výzdobou sídel rodiny d’Este. Pracoval rovněž na výzdobě katedrály (1458), pro kterou vytvořil dvě obrovská křídla pro varhany, Bibliotecy del Pico (1465 – 1467), kaple Sacrati (1468) a kaple Belriguardo (1472). V letech 1469 až 1471 spolupracoval s Francescem del Cossou při malování cyklu měsíců v Palazzo Schifanoia, který byl letohrádkem rodiny d‘Este. V některých pramenech se vyskytují pochybnosti ohledně Turova autorství těchto fresek, neboť v době, kdy měl pracovat na freskách na Palazzo Schifanoia, pracoval i na jiné zakázce. V jeho době však bylo obvyklé, aby mistr vytvořil návrhy a náčrty fresek a na práci pouze dohlížel, což však nijak nesnižovalo právo na jeho autorství.

V roce 1486 byl Tura odvolán z postu dvorního malíře rodiny d’Este, ve které ho nahradil jeho student Ercole de Roberti. Tura se pak ze svého nákladného domu přestěhoval do věže na ferarrských městských hradbách, kde také v dubnu roku 1495 zcela chudý a opuštěný zemřel.


Konečná verze – 23. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate