Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Albrecht Altdorfer
Renesanční umění  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Bitva u Issus
Dunajská krajina
Krajina s rodinou satyrů
Marie s dítětem
Portrét ženy
Ukládání do hrobu
Velká jedle
Vzkříšení Krista
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1480 - † 1538, Německo, 

Německý malíř, rytec, architekt a grafik Albrecht Altdorfer se narodil kolem roku 1480. Přesné datum ani místo jeho narození nejsou známy, nicméně v roce 1505 je jeho jméno zmíněno v pramenech města Řezna, kde se o Altdorferovi píše jako o malíři z Ambergu, což je městečko na sever od Řezna. V tomto roce se podle těchto pramenů Altdorfer stal občanem Řezna. Postupně v roce 1513 koupil svůj první dům, v roce 1518 druhý a v roce 1532 třetí dům, a byl rovněž vlastníkem několika vinic.

Altdorfer byl váženým občanem města Řezna a od roku 1517 byl i městským radním. V roce 1529 se dokonce vzdal své kandidatury na starostu, protože přijal práci ve službách bavorského kurfiřta Viléma IV. V roce 1519 se Altdorfer jako radní pravděpodobně účastnil i poněkud nešťastné události v dějinách města Řezna, kterou bylo vyhnání jeho židovských obyvatel. Altdorfer vytvořil dvě rytiny židovské synagogy před tím, než byla zbořena a na jejích základech byl postaven nový kostel právě podle jeho plánů. Altdorfer sám byl původně katolíkem, později se stal luteránem.

Altdorfer byl představitelem tzv. Dunajské malířské školy, která se vyznačovala hlavně svým zaměřením na náboženská témata. Altdorfer byl typickým malířem této školy nejen skrze svá náboženské témata, ale i zpracování krajin v pozadí obrazů. Jeho oblíbeným tématem byl Kristus s Pannou Marií, které zachycoval s nevšedním přístupem k detailu a psychologii postav. Altdorfer maloval obrazy různých velikostí – od maličkých iluminací až po portréty v životní velikosti.

Altdorfer byl jedním z prvních malířů, který začal malovat samostatné krajiny, jež pak umně začleňoval do svých scenérií a přiřazoval jim nepopiratelnou roli v celkové koncepci obrazu. Tento prvek přišel do jeho obrazů po roce 1511, kdy cestoval do Dunaji a rakouských Alpách. Scenérie, se kterými se setkal, bezpochyby ovlivnily jeho rozvoj v krajinomalbě, a tak Altdorfer vytvořil celou řadu maleb a rytin, které častokrát zachycovaly pouze krajiny bez dalšího tématického zaměření, což bylo ve té době velkou novinkou.

Jedním z nejvýznamnějších Altdorferových obrazů je obraz Bitva u Issus, který namaloval v roce 1529 na zakázku bavorského kurfiřta Viléma IV. Tento obraz není v Altdorferovi tvorbě zcela typický, neboť se jedná o válečný a téměř apokalyptický výjev, kterými se mírumilovný a klidný Altdorfer téměř nezabýval. Tento obraz se nyní nachází v Alte Pinakothek v Mnichově, kde jsou i další skvosty Altdorferovy tvorby.

Altdorfer působil také jako architekt, byl ovlivněn především italskou renesancí a jejím přístupem k perspektivě. Jako architekt se podílel na stavbě již zmíněného kostela na troskách židovské synagogy, městských jatek, vinných sklepů i městského opevnění, které bylo postaveno na obranu proti nájezdům Turků. Především díky odměnám za tuto práci se Altdorfer stal velmi majetným občanem, nicméně velké příjmy mu přinášelo i jeho působení ve službách císaře Maxmiliána I. a bavorského kurfiřta Viléma IV.

Altdorferův bratr Erhard Altdorfer byl rovněž malířem a rytcem. Jeho tvorba byla silně ovlivněna tvorbou Lucase Cranacha staršího.

Altdorfer zemřel 12. února roku 1538 v Řeznu. Zanechal po sobě více než 55 obrazů, 120 kreseb, 125 dřevorytů, 78 rytin, 36 leptů, 24 maleb na pergamenu a nástěnné malby v lázních v Kaiserhofu v Řeznu.


Konečná verze – 23. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate