Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  George Stubbs
Klasicismus a empír  
Díla:
Bandy hraběte Grosvenora
Bay Hunter se dvěma španěly
Dvě klisny a šedý pony v krajině
Kaštanový závodní kůň
Klisny s hříbaty vyplašenými blížící se bouří
Rytiny z knihy Anatomie koně
Šedý hřebec v krajině
Šedý kůň
Whistlejacket
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1724 - † 1806, Velká Británie, 

Anglický malíř George Stubbs je považován za jednoho z nejlepších britských malířů. Ve své době byl známý pouze ve velmi úzkém kruhu aristokratů a milovníků koní, nicméně dnes se dostává do výsluní zájmu mnoha milovníků umění. Ve své době byl však mnohými považován za pouhého malíře koní.

George Stubbs se narodil v roce 1724 v Liverpoolu v rodině koželuha. Měl další čtyři sourozence. Kvůli neradostné rodinné finanční situaci neměl téměř žádné formální malířské vzdělání – v roce 1739 byl na krátký čas studentem nevýznamného malíře Hamleta Winstanleyho, který mu poskytl vzdělání v oboru portrétního malířství. Malováním portrétů se Stubbs zabýval téměř deset let – působil ve Wiganu, Leedsu, Yorku a Hullu. V té době byl už tak znalý anatomie, že dával soukromé hodiny anatomie studentům z nemocnice v Yorku. Na základě těchto svých znalostí byl také v roce 1751 požádán, aby ilustroval knihu Dr. Johna Burtona o porodnictví.

Stubbs se o anatomii zajímal prakticky po celý svůj život. Tento jeho zájem nebyl pouze pokrokem v umění, ale také na poli medicíny. V roce 1766 Stubbs vydal knihu ‚Anatomie koní‘, která mu získala takové uznání, že mohl souběžně pracovat na lidské anatomii, anatomii tygrů a ptáků, která však kvůli jeho úmrtí zůstala nedokončená.

V roce 1754 odjel Stubbs lodí na cestu do Itálie a na zpáteční cestě se zastavil v Maroku. Na svých cestách se setkal s mnoha výjevy a přírodními zajímavostmi, které byly inspirací pro jeho další anatomické studie. Po příjezdu do Anglie se Stubbs seznámil s Mary Spencerovou, která se stala jeho družkou, a která mu také v roce 1756 porodila syna George Townleyho Stubbse. V roce 1759 se celá rodina přestěhovala do Londýna. V Londýně však Stubbs nepobýval příliš často, protože kvůli svým zakázkám často cestoval. V této době namaloval velké množství portrétů koní i hříbat po celé Anglii na zakázku mnohých bohatých šlechticů, ale také pouze proto, že se mu líbila jejich anatomie. Stubbs také namaloval prvního klokana přivezeného do Anglie, losy, indické nosorožce, paviány, makaky, jaky a další exotická zvířata. Významnou zakázkou byl také obraz geparda, kterého Stubbs namaloval na zakázku guvernéra Madrásu Sira George Pigota, jež tento obraz poté daroval anglickému králi Jiřímu III.

Díky své zručnosti byl Stubbs v roce 1781 přijat za člena Královské Akademie. Tato významná událost však byla poněkud kuriózní, neboť se Stubbs v této době zajímal o malování na emailu, na které se vedení Akademie nedívalo příliš přívětivě, protože za opravdovou hodnotnou malířskou techniku považovalo pouze olejomalbu. Ač neoblíben v Akademii, Stubbs dostal rozsáhlou zakázku od prince z Walesu, pro kterého vytvořil celých osmnáct maleb. Tyto obrazy se stále nacházejí ve Windsoru a v Buckinghamském paláci.

I když byl Stubbs za svého života vcelku majetným malířem, zemřel téměř bez jakýchkoliv finančních prostředků 10. července roku 1806.


Konečná verze – 11. 10. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate