Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Josef Albers
Op Art  
Bauhaus  
Abstraktní expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
Nadace Josefa a Anni Albersových
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1888 - † 1976, Německo, USA

Americký malíř německého původu Josef Albers se narodil 19. března 1888 v Bottrupu ve Vestfálsku v Německu. Původně se chtěl stát učitelem umění a učitelství také v letech 1905 až 1905 studoval a v letech 1908 až 1913 také dokonce praktikoval. Nakonec se však rozhodl pro umění, které studoval nejdříve v Berlíně, pak v Essenu a Mnichově a nakonec se dal v roce 1920 zapsat na Bauhaus, který v té době sídlil ve Výmaru. O dva roky později už na Bauhausu učil přípravný kurz designu a v roce 1925 byl pak ustanoven řádným profesorem. V tomto roce se také Bauhaus přestěhoval do Desavy.

Po rozpuštění Bauhausu v roce 1933 Albers odešel do Spojených států, kde vyučoval mladé umělce na vlivné Black Mountain College v Severní Karolíně. Mezi jeho studenty v této době patřili například Robert Rauschenberg, Robert Motherwell a Susan Weilová. V roce 1950 Albers z Black Mountain College odešel, aby se stal ředitelem katedry designu na univerzitě v Yale. Zde byli jeho studenty například Richard Anuszkiewicz a Eva Hesse. S učením Albers přestal v roce 1958.

V roce 1963 Albers vydal svou knihu Interakce Barvy (The Interaction of Color), která hluboce ovlivnila tvorbu nastupující generace. V této knize se Albers zabýval vnímáním barev, což bylo dominantním tématem celé jeho životní tvorby. Albers byl jedním z prvních moderních umělců, kteří zkoumali působení barev na psychiku a studovali prostor a působení barev v něm.

Nejznámější a nejrozsáhlejší série obrazů z tvorby Josefa Alberse zachycují soustředné čtverce vytvořené čistými barvami, přičemž barva na plátna byla nanášena nožem přímo z tuby. Albersovy série čtverců Homage to the Square (Pocta čtverci) nabízely meditativní potenciál mezihry barev přesně v souznění s jeho barevnými teoriemi. Albers užíval barvy jakožto metaforu pro lidské vztahy, chtěl, aby bylo jeho dílo vnímáno na informativním a intuitivním základě a ne jen jako strohá geometrická cvičení. Optické iluze a experimenty vytvořené na Albersových obrazech ho zařazují k hnutí Op Artu, nicméně způsob, jakým aplikoval barvy na plátno ho přiřazuje spíše do abstraktního hnutí. Albers se zabýval také navrhováním nábytku a skla a také fotografoval.

Albertovou manželkou byla Anni Fleischmannová, která se zabývala textilním designem a kterou si vzal za ženu v roce 1915. Jeho manželka mu vždy byla silnou oporou a pomocí v jeho vlastní tvorbě.

Albers zemřel 25. března 1976 v New Havenu v Connecticutu.


Konečná verze – 11. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate