Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Maerten Jacobsz van Heemskerck
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Autoportrét v Římě s Koloseem
Budování nové katedrály Sv. Petra v Římě
Katedrála Sv. Petra, pohled z východu
Nářek nad Kristem
Portrét Anny Coddové
Portrét Pietera Gerritszoona Bickera
Rodinný portrét
Sv. Lukáš malující Pannu
Utrpení člověka
Venuše a Kupid
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1498 - † 1574, Holandsko, 

Holandský malíř Maerten van Heemskerck (v některých pramenech také uváděný jako Maarten Jacobsz. van Heemskerck, Martinus Heemskerck, Martino Hemskerck, Martin Hemskirk, Maarten Van Heemskerck, Maarten van Veen, Martin van Veen) se narodil roku 1498 v Heemskercku poblíž Haarlemu. V roce 1536 se pak přestěhoval do Haarlemu, kde ihned začal dostávat různé zakázky.

Van Heemskerckovým velkým malířským vzorem byl Jan van Scorel, kterého velmi obdivoval a se kterým nějakou dobu dokonce spolupracoval. Jeho tvorba byla také v mnohém ovlivněna jeho cestou do Říma v roce 1532, kde vytvořil tolik různých nákresů a skic, že z nich mohl čerpat po celý zbytek života – zaujaly ho především různé antické stavby, ale také Michelangelovy a Rafaelovy fresky. V Itálii van Heemskerck zůstal celých pět let a často na ni vzpomínal. Protože na jeho obrazech byly ony italské vlivy, byl van Heemskerck zařazen do skupiny tzv. holandských romantistů, kteří měli klasické motivy rovněž v oblibě.

Po svém návratu z Itálie dostal van Heemskerck jako první zakázku na křídlový oltář s výjevy z pašijí a legendy Sv. Vavřince. Díky úspěchu, který za tuto zakázku sklidil, si mohl založit vlastní malířskou dílnu, kde se brzy učilo mnoho mladých tovaryšů. Van Heemskerck byl mezi ostatními malíři tolik oblíbený, že byl roku 1540 dokonce zvolen děkanem haarlemského cechu Sv. Lukáše a v roce 1572 mu díky jeho malířským úspěchům byla udělena výjimka z placení daní.

Ve své tvorbě se van Heemskerck zaměřoval hlavně na vytváření oltářních cyklů a malých náboženských a historických obrazů, ale vytvořil také několik portrétů. Kolem roku 1567 se také kvůli nedostatku církevních zakázek začal věnovat grafice, která ovlivnila celou následující generaci malířů včetně Rembrandta.

Van Heemskerck zemřel roku 1574 v Haarlemu.


Konečná verze – 6. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate