Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Michael Sweerts
Baroko  
Díla:
Autoportrét malíře
Chlapec s kloboukem
Hlava staré ženy
Mars ničící umění
Mladá služka
Mladý muž v šedém kabátci
Muž držící džbánek
Portrét chlapce
Portrét muže držícího lebku
Stará žena s kolovratem
Zápas
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1618 - † 1664, Belgie, 

Belgický malíř Michael Sweerts byl pokřtěn 29. září 1618 v Bruselu. O jeho malířském vzdělání není nic známo. Sweerts prakticky celý svůj život neúnavně cestoval – působil v Itálii, Persii, Sýrii a dokonce navštívil i Indii.

Záznamy hovoří o tom, že Sweerts ve věku pouhých dvaceti tří let už žil v Římě, kde byl ustanoven členem malířské akademie di San Luca. V Římě žil v ulici Via Margutta a náležel do farnosti Santa Maria del Popolo, v církevních záznamech byl znám jako Michile Suarssi. Vedle své malířské činnosti také pracoval na papežské celnici, kde v zastoupení bohatých antverpských obchodníků obchodoval s vlnou. Pracoval rovněž pro papeže Innocenta X., který ho za jeho služby povýšil do hodnosti rytíře.

V roce 1656 se Sweerts vrátil do Bruselu, kde si podal si žádost k bruselské městské radě na založení vlastní malířské školy, která byla vyslyšena. V roce 1659 se stal členem bruselského malířského cechu.

V Bruselu Sweerts zůstal pouhé čtyři roky, neboť se rozhodl stát se členem francouzské katolické misionářské skupiny Société des Missions Etrangères a s touto skupinou také 2. ledna 1662 odešel jako misionář přes Palestinu do Asie. Dva roky žil, maloval a kázal v Persii a ve městě Aleppo v Sýrii, nicméně ze své misie byl odvolán hlavně kvůli své nekázni, nevyrovnanosti a nekončícím sporům s ostatními misionáři. Navzdory nedůvěře svých nadřízených se Sweerts roku 1662 rozhodl odejít do města Goa v Indii, kde pokračoval ve své misionářské činnosti.

Téměř všechna známá Sweertsova díla se datují od jeho pobytu v Římě. Sweerts vytvářel především obrazy s náboženskou tématikou, nicméně největší proslulost mu přinesly jeho realistické portréty a žánrové výjevy, které ukazují jeho hluboký zájem o každodenní život, ale také o principy klasického antického sochařství, jež Sweerts v Římě podrobně studoval. Jeho pozdější díla z jeho pobytu v Bruselu jsou poněkud chladnější a jsou svou klasickou vznešeností a melancholií inspirována Vermeerem.

Sweerts zemřel roku 1664 ve městě Goa v Indii.


Konečná verze – 26. 2. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate