Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lawrence Alma-Tadema
Klasicismus a empír  
Díla:
Nedělní ráno
Příhodná vyhlídka
Psí doupě
Stříbrné favoritky
Žena a květiny (Opus LIX)
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1836 - † 1912, Holandsko, Velká Británie

Holandský malíř Lawrence Alma-Tadema se narodil 8. ledna 1836 v malé vesnici Dronrijp. Jeho původní holandské jméno znělo Lourens Tadema, jméno Lourens si po svém příchodu do Anglie poangličtil a přízvisko Alma si ke svému příjmení přidal hlavně proto, aby byl v abecedních seznamech výstavních galerií na prvních místech. Jeho otec Pieter Jiltes Tadema byl notářem a jeho matka Hinke Dirks Brouwerová byla druhou manželkou jeho otce.

V roce 1837 se Alma-Tademova rodina přestěhovala do blízkého městečka Leeuwardenu, kde měl jeho otec získávat víc zakázek. O tři roky později však jeho otec zemřel a jeho matka se musela postarat o všech pět dětí sama. Když bylo Alma-Tademovi patnáct let, dostal souchotiny, a tak musel svůj čas trávit na lůžku. Tam si zkracoval čas malováním, které mu pomáhalo nabrat zpět svoje síly. Jeho matka sice původně chtěla, aby se stal právníkem jako jeho otec, ale když viděla jeho talent a silnou vůli, dovolila mu, aby v roce 1852 začal studovat na Královské akademii v Antverpách. Tam se zabýval především malováním obrazů s mytologickou a historickou tématikou. Po odchodu z Akademie si Alma-Tadema založil vlastní ateliér, který zpracovával celou řadu více i méně významných zakázek.

V roce 1863 se v Alma-Tademově životě staly dvě zásadní události – 3. ledna zemřela jeho dlouhodobě nemocná matka, a 24. září se Alma-Tadema oženil s Marie-Pauline Gressinovou, dcerou novináře. Jeho manželka bohužel zemřela už v roce 1869, nicméně měli spolu tři děti – chlapce, který zemřel jako nemluvně na neštovice, a dvě dcery: Laurence a Annu. Smrt manželky uvrhla Alma-Tademu do hlubokých depresí a nějaký čas dokonce přestal malovat. Z jeho depresí ho však vysvobodila práce – seznámil se s obchodníkem umění Ernestem Gambartem, který mu opatřil celou řadu poměrně významných zakázek. Gambartovou zásluhou také bylo, že Alma-Tadema poprvé vystavoval svoje obrazy na výstavách v Londýně a že se stal dvorním malířem na bruselském královském dvoře.

Po smrti manželky sice začal Alma-Tadema znovu malovat, nicméně vyskytly se u něj zdravotní problémy, které žádný z jeho lékařů v Bruselu nebyl schopen diagnostikovat. Gambart mu tedy doporučil odjet do Anglie, kde by mu snad nějaký lékař mohl pomoci. V Anglii se Alma-Tadema setkal také s Fordem Madoxem Brownem, jehož díla velmi obdivoval a v jehož domě se také seznámil se sedmnáctiletou Laurou Theresou Eppsovou, do které se hned zamiloval. Když pak v červenci 1870 propukla frankopruská válka, Alma-Tadema neváhal a ihned odešel do Anglie.

V Anglii Alma-Tadema našel nejenom domov, ale i uznání pro svoje umění – jeho nevšední nadání pro zachycení detailu a umění komplikované perspektivy mu brzy získaly věhlas. Alma-Tadema byl zahrnován osobními i profesionálními poctami, které vedly až k jeho povýšení do šlechtického stavu, a Alma-Tadema se tak později stal jedním z nejvýznamnějších malířů viktoriánské Anglie. Po příjezdu do Anglie také Alma-Tadema ihned kontaktoval Lauru Eppsovou, které nabídl, že ji bude učit malovat. Ta souhlasila a později také souhlasila s jeho nabídkou ke sňatku, který se konal v roce 1871. Laura Eppsová se rovněž proslavila pod svým dívčím jménem jako malířka.

Alma-Tademovy klasicistní výjevy z období Říma, Řecka a Egypta byly ve viktoriánské společnosti více než oblíbené, ukazovaly totiž Alma-Tademovu hlubokou znalost archeologie a historie. V několika případech Alma-Tadema vyhotovoval zakázky pro divadelní kulisy, z čehož jsou pravděpodobně nejpopulárnější kulisy pro hru Coriolanus, která byla uvedena Sirem Henrym Irvingem v roce 1901 v Lyceum Theatre v Londýně. Alma-Tadema byl blízkým přítelem Prerafaelitů, kteří ho obdivovali pro jeho jasné a čisté barvy.

15. srpna 1909 došlo v Alma-Tademově životě k velmi smutné události, když ve věku padesáti sedmi let zemřela jeho manželka Laura. V létě roku 1912 odjel Alma-Tadema se svou dcerou Annou do lázní Kaiserhof ve Wiesbadenu v Německu, kde si léčil žaludeční vředy. Zde však také 25. června 1912 ve věku sedmdesáti šesti let zemřel. Byl pohřben v katedrále Sv. Pavla v Londýně.

Po smrti upadl Alma-Tadema takřka v zapomnění – s právě přicházejícími novými uměleckými směry jako kubismem a fauvismem už jeho styl neodpovídal požadavkům kritiků ani kupců umění, a tak se jeho obrazy takřka vůbec neprodávaly. Dokonce i Alma-Tademův přítel John Ruskin se od něj odvrátil a prohlásil, že by se jeho obrazy daly použít snad jen na krabice na bourbon. Na počátku 70. let 20. století se však začalo umění Almy-Tademy vracet do povědomí a Alma-Tadema začal být oceňován hlavně pro svoje obrazy klasických témat. Jeho obrazy Říma byly například přímou inspirací pro režiséra Ridleyho Scotta, který je používal jako předlohu pro kulisy ve svém filmu Gladiátor. Dnes se jeho obrazy prodávají za více než milion dolarů.


Konečná verze – 11. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate