Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jean-Étienne Liotard
Klasicismus a empír  
Díla:
Autoportrét
Dívka s čokoládou
Manželka Jeana Tronchina
Portrét Françoise Tronchina
Portrét Julie de Thellusson-Ployardové
Portrét mladé ženy
Turkyně s tamburínou
Turkyně se služebnou
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1702 - † 1789, Švýcarsko, 

Švýcarský malíř a rytec Jean-Étienne Liotard se narodil 22. prosince 1702 v Ženevě v rodině klenotníka. Původně studoval v Ženevě v dílně miniaturisty, pak odešel do Francie, kde studoval soukromě a připravoval se k přijímacím zkouškám na Akademii. Po svém odmítnutí odešel do Itálie, kde pracoval na celé řadě portrétních zakázek. Pak odešel do Řecka a Turecka, kde si osvojil tamní styl oblékání, který výstředně napodoboval po zbytek svého života.

Po svém návratu do Ženevy v roce 1758 se Liotard stal středem zájmu evropských aristokratů, kteří mu zadávali mnoho zakázek na portréty celých svých rodin a zvali ho tak na svoje okázalé dvory. Mezi jeho nejvýznamnější zákaznice patřila také rakouská císařovna Marie Terezie, která si od něj nechala v roce 1742 namalovat skupinový portrét svých dětí. Liotard dále namaloval známé portréty papeže Klementa XII., celé řady kardinálů, a v roce 1753 portrét princezny z Walesu, který mu přinesl slávu také v Anglii.

Liotard vždy obdivoval Chardina a jeho vliv je zřejmý na mnoha jeho obrazech. Liotard se ve své tvorbě zaměřoval především na portréty, krajiny a zátiší a s oblibou používal pastelové tóny.

Liotard se v roce 1757 v Holandsku oženil s Marií Farguesovou, která stejně jako on pocházela z hugenotské rodiny. Je zajímavostí, že dosáhla toho, aby si oholil svůj dlouho pěstěný a udržovaný plnovous. V roce 1776 se po životě na dvorech svých zákazníků Liotard se svou manželkou usadil v Ženevě, kde maloval hlavně zátiší a krajiny, a pořádal svou velkou sbírku obrazů starých mistrů.

Liotard zemřel 12. června 1789 v Ženevě.


Konečná verze – 15. 11. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate