Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Giovanni Battista Cima
Renesanční umění  
Díla:
Ananiáš uzdravující Saula, pozdějšího apoštola Pavla
David a Jonatán
Klanění pastýřů
Madona pomerančovníku
Madona s dítětem
Sv. Helena
Sv. Jan Křitel
Sv. Kryštof s malým Kristem a Sv. Petrem
Sv. Petr na trůnu se svatými
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1459 - † 1518, Itálie, 

Italský renesanční malíř Giovanni Battista Cima, také zvaný Cima da Conegliano, pocházel z malého města Conegliano poblíž Benátek. Jeho otec, který zemřel roku 1484, byl střihačem látek (cimator) a z jeho povolání bylo také odvozeno jméno jeho rodiny. V roce 1488 se mladý malíř vydal na studia do města Vicenza, nicméně záznamy se zmiňují o tom, že roku 1492 už žil a pracoval v Benátkách. Není známo, kde Cima studoval, nicméně v jeho obrazech je zřejmý vliv Giovanniho Belliniho a Bartolomea Montagny, a tak je pravděpodobné, že studoval právě v dílně jednoho z nich. Do svého rodného města se Cima vrátil v létě 1516.

Cima náleží do rozsáhlé skupiny benátských malířů. Jeho význam se při srovnání s ostatními malíři Benátek – Titianem, Veronesem a Tintorettem – zdá malý, nicméně Cima sám o sobě jistě dosáhl všech ideálů benátského malířství včetně svého výjimečného smyslu pro zobrazení prostoru, barev a mezilidských vztahů. Maloval převážně náboženská témata – jeho specialitou byly Panny Marie a rozsáhlé oltáře, jejichž postavy umisťoval do téměř dokonale zachycené krajiny a kopců v okolí Benátek. Cima byl pro citlivost ve svém zpracování náboženských témat také přezdíván „benátský Masaccio“.

Cima byl vždy oceňován pro svůj důsledný a přesto jemný styl. Mezi nejranější příklady tohoto stylu patří jeho Olerský polyptych, který se zachoval do dnešní doby ve svém původním rámu a který Cima vytvořil ještě před svým odchodem na studia do Benátek. Cimův styl je výsledkem jeho pečlivého studia prací mnoha umělců (přednost dával hlavně dílu Antonella da Messiny), kterými se zabýval hlavně po svém přestěhování do Benátek v roce 1490. Mezi další velké přednosti Cimy patří také to, že ač téměř celé Benátky obdivovaly nově příchozí malíře Giorgioneho a Titiana, Cima se nikdy nenechal jejich módním stylem ovlivnit a nadále pracoval svým popisným stylem. Devět jeho prací je k vidění v National Gallery v Londýně.

Cima byl dvakrát ženatý – jeho první žena Corona mu porodila dva syny, druhá žena Joanna mu porodila tři syny a tři dcery.

Cima zemřel roku 1518 v Coneglianu.


Konečná verze – 27. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate