Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson
Klasicismus a empír  
Romantismus  
Díla:
Autoportrét
Benoît-Agnes Trioson
François-René de Chateaubriand
Napolen v korunovačním rouchu
Pohřeb Ataly
Portrét J. B. Belleye, zástupce pro Saint-Domingue
Portrét královny Hortense
Slečna Langeová jako Venuše
Spánek Endymiona
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1767 - † 1824, Francie, 

Francouzský malíř Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson se narodil 29. ledna roku 1767 v Montargis. Byl pojmenován de Roussy po lesíku, který se nacházel poblíž rodinného zámku Château du Verger v Montargis. Jméno Trioson získal v roce 1806, kdy byl adoptován doktorem Benoîtem-Françoisem Triosonem, který byl jeho učitelem a opatrovníkem a nejspíš také jeho biologickým otcem.

Girodet se původně vzdělával spíše v humanitních oborech než v malířství. V roce 1773 se začal učit v dílně místního malíře, a protože vykazoval velký talent, v roce 1780 začal v Paříži studovat architekturu v ateliéru známého klasicistního architekta Etienna-Louise Boulléa. Ten Girodeta přesvědčil, aby se věnoval malířství.

Girodet tedy v roce 1784 přešel do ateliéru klasicistního malíře Jacquese-Louise Davida a už ve věku pouhých osmnácti let byl považován za jednoho z Davidových nejtalentovanějších studentů. Jeho talent mu v roce 1789 také získal stipendium Prix de Rome, které mu umožnilo studovat pět let v Itálii, kde se blízce seznámil s dílem renesančních mistrů Correggia a Leonarda da Vinciho.

V roce 1793 byl Girodet svědkem tragické události, kdy se Francouzská akademie v Římě stala kvůli vyvěšení francouzské vlajky terčem útoku místních obyvatel a byla obklíčena a poté zcela zničena. Girodet se zachránil pouze díky pomoci jednoho muže, který mu seděl modelem. Girodet odešel z Říma do Neapole, pak do Florencie a Ženevy a do Francie se vrátil v roce 1795.

Girodet poprvé vystavoval v Salonu v roce 1793. Jeho prvním obrazem pro Salon byl Spící Endymion, který zachovával tradice klasicismu a zároveň vykazoval prvky a barevnost romantismu. Girodet se snažil o to, aby ve svých plátnech potlačil monumentálnost za účelem lepšího zobrazení romantických témat, což mu vyneslo hluboký nesouhlas jeho mistra Jacquese-Louise Davida.

V roce 1812 zdědil Girodet velký majetek a od té doby se už malířství tolik nevěnoval. Ilustroval však několik knih (Vergilius, Racine, Bernardin de Saint Pierre a další), psal básně a překládal verše řeckých a římských autorů.

Girodet zemřel 9. prosince 1824 v Paříži.


Konečná verze – 26. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate