Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Dieric Bouts starší
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Oplakávání Krista
Panna s dítětem I.
Panna s dítětem II.
Peklo
Poprava nevinného hraběte
Poslední večeře
Ráj
Ukládání do hrobu
Vzkříšení
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1410 - † 1475, Holandsko, 

Dieric (rovněž Dirk nebo Dierick) Bouts starší se narodil v Haarlemu v Holandsku, kde také dosáhl svého uměleckého vzdělání. O jeho učiteli nebo učitelích není známo téměř vůbec nic, nicméně se můžeme domnívat, že snad nějakou dobu studoval v Bruselu pod vedením Rogiera Van der Weydena, neboť jeho vliv je na Boutsových obrazech více než zřejmý. Poté Bouts přesídlil do Leuvenu (Louvain) v Belgii, kde strávil většinu svého života malováním zakázek pro vlámskou šlechtu. Záznamy hovoří o tom, že 12. července 1476 mu bylo v Leuvenu vydáno potvrzení, které ho popisuje jako cizince (nativi ex patriam). Dále je známo, že byl v roce 1468 nebo počátkem roku 1469 ustanoven leuvenským městským malířem a je rovněž zmiňován v souvislosti se zakoupením pozemků a dědictvím majetku.

Bouts s oblibou maloval především obrazy s náboženskou tématikou a s vertikální kompozicí a spíše typové postavy než postavy podle skutečnosti. Ač bývá chronologicky zařazován do rané renesance, tím, jak detailně zachycoval oblečení svých postav, náleží spíš ke gotice. Dnes je však již nemožné rozhodnout, zda byl Bouts přímo iniciátorem ‚návratu ke gotice‘, který byl charakteristický pro severoholandskou renesanci, nebo zda byl pouze součástí nového uměleckého směru, který v té době následovala většina evropských umělců. Společně s Hansem Memlingem může být Bouts považován za významného následovníka odkazu Rogiera Van der Weydena. Jeho význam sahá tak daleko, že je dnes za jediného jeho vážného konkurenta považován pouze Jan van Eyck.

Roku 1468 byla Boutsovi zadána zakázka, která měla obsahovat čtyři desky na výzdobu soudní síně v Leuvenu. V době svého úmrtí Bouts dokončil pouze jeden z nich – Císařovnin Boží soud před císařem Ottem III. (dnes v Musées Rouyaux des Beaux-Arts v Bruselu). Tento obraz byl inspirován příběhem s falešným obviněním nevinného hraběte císařovnou, která se ho pokoušela neúspěšně svést. Na obraze je zachyceno souzení císařovny božím soudem, který však prokazuje nevinu hraběte. Tento příběh je zde zpracován podobně jako biblický příběh Potifarovy ženy, která se v Egyptě neúspěšně snažila svést Josefa. Zdá se, že Bouts byl k tomuto inspirován obrazy Rogiera Van der Weydena, který maloval podobná témata na zakázku bruselské radnice v roce 1436. Dnes je však toto tvrzení nemožné dokázat, neboť tyto obrazy byly roku 1695 zničeny.

O Boutsově životě existuje velmi málo spolehlivých údajů. Jeho manželkou byla Katharina van der Bruggenová, která pocházela z uznávané leuvenské rodiny a která Boutsovi porodila čtyři děti. Dva ze synů – Dieric mladší (kolem r. 1448 – 1490/1) a Albert nebo Aelbrecht (kolem r. 1450/60 – 1649) se rovněž stali malíři. Bouts však brzy ovdověl a jeho druhou manželkou se stala v roce 1473 Elizabeth Van Voshemová. Bouts strávil zbytek svého života téměř výhradně v Leuvenu, kde si získal výbornou pověst zručného malíře. Poslední písemná zmínka o jeho životě pochází ze 17. dubna roku 1475, neboť 6. května tohoto roku také zemřel. Bouts byl pochován v Minderbroerderkerku – františkánském kostele, který stál jen kousek od jeho domu v Leuvenu.

Boutsovi synové Dieric mladší a Albert byli rovněž malíři. Malovat se samozřejmě naučili v malířské dílně svého otce a tak je dnes velmi složité jejich práce rozlišit a chronologicky zařadit. Ke složitosti tohoto úkonu se ještě přidávají díla Boutsových studentů, kteří často kopírovali styl svého mistra.


Konečná verze – 30. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate