Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Melchior Broederlam
Gotika  
Díla:
Oltář Jacquese de Baerze, detail Božského dechu
Oltář Jacquese de Baerze, detail Útěku do Egypta
Uvedení v chrámu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1381 - † 1409, Holandsko, 

Holandský malíř Melchior Broederlam byl činný v letech 1381 až 1409. Byl dvorním malířem a komorníkem burgundského vévody Filipa Smělého v Dijonu. Filipovým dvorním malířem se stal v roce 1387 po tom, co vstoupil do povědomí a získal si slávu a proslulost. Dochované prameny ho popisují jako pilného a mnohostranného umělce, který žil nějaký čas v Ypres v západních Flandrech.

O Broederlamově mládí, výchově a vzdělání není nic známo. Jediné jeho dochované práce jsou dvě křídla oltáře u Musée des Beaux-Arts v Dijonu, které představují Zvěstování a navštívení a Zjevení a útěk do Egypta (namalovány v letech 1394 až 1399). Tato oltářní křídla představují jeden z nejlepších příkladů evropské gotiky a kombinují v sobě dekorativnost i dovedné zobrazení reality, která se stala základem pro další vývoj holandské malířské školy. Broederlam byl rovněž mistrem práce se světelnými efekty a širokou škálou barevných odstínů.


Konečná verze – 22. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate