Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Mordecai Ardon
Bauhaus  
Abstraktní expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
Oficiální stránka Mordecaie Ardona
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1896 - † 1992, Izrael, Polsko

Abstraktní malíř Mordecai Ardon se narodil jako Max Bronstein 13. července 1896 v Polsku v rodině židovského hodináře. Od roku 1933 žil v Izraeli, který byl nekonečnou inspirací pro jeho umění.

Ardon bývá mnohými uměleckými kritiky považován za největšího izraelského umělce. Svého uměleckého vzdělání dosáhl v letech 1921 až 1924 na umělecké škole Bauhausu pod vedením Kleea, Kandinského a Feiningera. Ardonův umělecký vývoj a potažmo i celoživotní tvorbu ovlivnil svým malířským stylem především Paul Klee. Dalším zásadním zdrojem Ardonovy inspirace byli staří Mistři, obzvláště Rembrandt a El Greco, jejichž umělecké styly a techniky studoval po ukončení studií na Bauhausu na Akademie der bildende Kunst v Mnichově pod vedením Maxe Doernera.

Ardon vždy věřil v čisté umění, které by se vyvarovalo vlivů politické nebo společenské problematiky a zastával názor, že obrazy by měly být ceněny a hodnoceny výhradně podle základních uměleckých prvků, za které považoval barvu, kompozici a jejich souhru. Ardon odmítal svým obrazům přisuzovat jakékoliv symbolické významy a myšlenky. I když se Ardon ze všech sil snažil tyto své zásady zachovávat, pod vlivem válečných událostí vytvořil také několik děl, které se přímo vztahují ke společenským problémům, protiválečným myšlenkám a boji proti násilí. Mezi takovéto práce patří například jeho osm monumentálních triptychů, které vytvořil v letech 1955 až 1988 – jeho posledním triptychem byl triptych Hiroshima, který vytvořil ve věku 92 let.

Moderní styl Bauhausu a barevné techniky starých Mistrů jsou na první pohled dvě neslučitelné hodnoty, které však Ardon dovedně spojil ve svůj nezaměnitelný styl, kterým tvořil celých téměř sedmdesát let své umělecké kariéry. Byl moderním abstraktním expresionistou používajícím techniky starých Mistrů, což může být nepochybně považováno za originální přínos modernímu umění.

Ardon zemřel 18. června 1992.


Konečná verze – 11. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate