Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jacob van Ruisdael
Baroko  
Díla:
Dvě mlýnská kola a otevřené stavidlo
Hrad Bentheim
Krajina s pastýři a venkovany
Lesní močál s uschlým stromem
Náměstí Dam v Amsterdamu
Pobřeží u Egmond-an-Zee
Velký les
Větrný mlýn u Wijk bij Duurstede
Vodopád s hradem postaveným na skále
Vodopád v hornaté severské krajině
Východ slunce v lese
Židovský hřbitov
Zimní krajina I.
Zimní krajina II.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1628 - † 1682, Holandsko, 

Holandský malíř Jacob Isaackszon van Ruisdael se narodil kolem roku 1628 v Haarlemu v rodině rámaře a obchodníka s uměním Isaacka van Ruisdaela (původním jménem de Goyera, jméno Ruisdael si zvolil společně se svým bratrem Solomonem podle zámku, který ležel v blízkosti rodného města jejich otce). Malovat se naučil od svého otce, větší vliv na něj však patrně měl jeho strýc Solomon van Ruysdael, který byl od roku 1648 děkanem haarlemského malířského cechu.

V roce 1648 Ruisdael vstoupil do malířského cechu Sv. Lukáše v Haarlemu. Dále několik let studoval se svým přítelem Nicolaesem Berchemem malířství v Německu a nakonec se usadil v roce 1655 v Amsterdamu, kde si založil prosperující malířskou dílnu. V jeho dílně studoval mimo jiné také Meindert Hobbema, jemuž Ruisdael šel za svědka na svatbě, a další malíři z nastupující generace holandských krajinářů. V Amsterdamu Ruisdael také vstoupil do církve Mennonitů.

Ruisdaelův krajinářský styl byl velmi dramatický, dokázal citlivě používat přírodní barvy a vytvářet mistrné kompozice. Byl výborným kreslířem a to, že používal hustou pastózní barvu, dodává jeho obrazům zvláštní hloubku a plastičnost. Ruisdael za celý svůj život namaloval více než sedm set obrazů, přes sto kreseb a celkem třináct rytin.

Zdá se, že Ruisdael s obzvláštním nadšením ve svých krajinách maloval stromy, kterým dával ve svých obrazech nejdůležitější místo v kompozici, maloval je téměř tak, že byla hmatatelná jejich osobnost. Jeho kresba v jeho stromech byla velmi precizní a plná detailů, jeho stromy byly plastické a monumentální. Později do svých obrazů Ruisdael přidával postavy, které mu dokreslovali ostatní specializovaní malíři, mezi které patřili například Adriaen van de Velde, Johannes Lingelbach, Philips Wouwerman a Nicolaes Berchem.

O Ruisdaelově osobním životě a poměrech se nedochovaly téměř žádné údaje, dlouhou dobu se také věřilo, že dožil svůj život v domě pro choromyslné v Haarlemu, nicméně ve skutečnosti se jednalo o jeho bratrance Jacoba Salomonszona van Ruysdaela. Záměna byla způsobena ‚i‘ a ‚y‘, byl to právě strýc Ruisdaela Solomon Ruysdael, který si zakládal na ‚y‘ a prosadil ho pro sebe a svoje potomky. Mezi další domněnky z Ruisdaelova života patří fakt, že byl také úspěšným lékařem a že lékařský titul získal v roce 1676 v Cáchách. Pro pravdivost tohoto údaje svědčí fakt, že i další malíři Ruisdaelovy doby provozovali kromě malování i další živnost, proti svědčí, že pro malíře Ruisdaelovy pověsti a obliby by patrně bylo složité věnovat se i časově náročnému lékařství.

Ruisdael svou tvorbou a jejími nevšedními barvami ovlivnil celou řadu nastupujících holandských krajinářů, byl také velkým inspirátorem Gainsborougha, Constabla, romantistů a Barbizonských. Obdivoval ho také Goethe, který ho nazval básníkem mezi malíři.

Ruisdael téměř jistě zemřel v Amsterdamu, byl pohřben 14. března 1682 v katedrále Sv. Bava v Haarlemu.


Konečná verze – 14. 2. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate