Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Martinus Rørbye
Skagenská škola  
Díla:
Královský lovčí von Zeuthen s manželkou
Pocestný u Acqua Acetosa
Pohled z umělcova okna
Skagenští muži při letním večeru při dobrém počasí
Turecký notář sepisující svatební smlouvu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1803 - † 1848, Dánsko, 

Přední dánský malíř Martinus Christian Wesseltoft Rørbye se narodil 19. května 1803 v Drammenu v Norsku v rodině dánského úředníka Ferdinanda Henrika Rørbyeho a jeho ženy Frederikke Eleonore Catherine de Stockfleth. Jeho otec byl vedoucím skladiště a později pracoval jako starší válečný komisař. Po tom, co se Norsko stalo součástí Švédského království, se celá rodina vrátila do Dánska. Po návratu byl Rørbye přijat do Královské dánské akademie umění (Det Kongelige Danske Kunstakademi), kde studoval pod vedením C. A. Lorentzena, pod jehož odborným vedením získal ve školních ročníkových soutěžích dvě stříbrné a jednu menší zlatou medaili. I když se velmi snažil, velkou zlatou medaili nikdy nedostal.

Dále pak Rørbye studoval soukromě u malíře Eckersberga, se kterým navázal tak úzké přátelství, že v roce 1832 dokonce vstoupil na Eckersbergovo doporučení do řádu Svobodných zednářů. Rørbye vystavoval v kodaňském muzeu Charlottenborg v letech 1824 až 1848 téměř každý rok a po jeho smrti v muzeu díky jeho manželce viselo dvanáct obrazů.

Rørbye byl znám jako náruživý cestovatel. V letech 1830 až 1832 cestoval po norském venkově, kde se nechával inspirovat životem chudých rybářů i rolníků. V květnu 1830 ho také při cestě na parníku Dania doprovázel slavný pohádkář Hans Christian Andersen, se kterým se plavil do města Århus. Rørbye rovněž několikrát pobýval ve Skagenu, kde maloval tamní rybáře – byl jedním z prvních malířů, kteří objevili skagenské delikátní světlo a zajímavou přímořskou krajinu.

Na další velkou cestu se Rørbye vydal v letech 1834 až 1837, tehdy cestoval do Paříže, pak do Říma, na Sicílii, do Řecka, Turecka a zpět do Říma. Za svého pobytu v Paříži studoval soudobé francouzské umění a o svých dojmech a zážitcích napsal mnoho dopisů svému příteli Eckersbergovi. Na Rørbyeho udělal zvláštní dojem obraz Théodore Géricaulta Vor Medúzy, nicméně se mu vůbec nelíbily obrazy Eugène Delacroixe a nebyl nadšen ani pracemi Jeana Auguste Dominique Ingrese. Později Rørbye dále cestoval, v letech 1839 až 1841 pobýval v Itálii a v roce 1844 navštívil Švédsko. V roce 1838 byl Rørbye na základě svých obrazů s orientální tématikou jednohlasně zvolen členem Akademie a po svém návratu do Dánska v roce 1841 byl jmenován profesorem na kodaňské Akademii.

29. srpna 1839 se Rørbye oženil s Rose Frederikke Schiøttovou, která mu byla v jeho životě velkou oporou, obzvláště pak v době jeho nemoci. Měli spolu několik dětí.

Rørbye maloval především žánrové scény a architekturu podle Eckersbergova vzoru. Jeho obrazy byly sdělné a ukazovaly unikátní pohled na lidi, které maloval. Namaloval také několik portrétů a krajin, o kterých se dá říci, že byly inspirovány německým malířem romantismu Casparem Davidem Friedrichem. O jeho nevšedním talentu vypovídají také mnohé skici z jeho cest. Byl nejen malířem městského života v Kodani, ale také orientálních témat Itálie a Turecka.

Rørbye zemřel 29. března 1848 v Kodani.


Konečná verze – 14. 2. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate