Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Robert Rauschenberg
Pop Art  
Abstraktní expresionismus  
Konceptuální umění  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1925 - † 2008, USA, 

Americký umělec Robert Milton Ernest Rauschenberg se narodil 22. října 1925 v Port Arthuru v Texasu. Jako malý chlapec chtěl být kazatelem nebo lékárníkem a lékárnictví také krátce v roce 1942 studoval na University of Texas. Pak vstoupil do armády, sloužil v U. S. Marines. Za podpory stipendia z armády studoval v letech 1947 až 1948 umění nejdříve na Kansas City Art Institute, vedle studia si přivydělával také jako návrhář výloh prodejen a maloval filmové kulisy. Pak odjel do Paříže, kde studoval na Académii Julian, nicméně tamní umělecká scéna ho příliš nezaujala, a tak se brzy přestěhoval zpět do Spojených států. V Paříži se seznámil se svou budoucí manželkou malířkou Susan Weilovou, se kterou byl ženat v letech 1950 až 1953.

V roce 1948 se Rauschenberg zapsal na legendární školu Black Mountain College v Severní Karolíně, kde byl jeho profesorem kreslení Josef Albers. Albers byl však natolik systematický a přísný, že donutil Rauschenberga ‚dělat přesný opak toho, co mě naučil‘. I když se na Black Mountain College Rauschenberg seznámil s abstraktním expresionismem, brzy ho pro jeho vážnost a jakousi zlobu proti společnosti zavrhl ve prospěch jiných, pozitivnějších způsobů malby. Poté se přestěhoval do New Yorku, kde začal docházet na Art Students League, kde zůstal až do roku 1952.

Rauschenberg měl na počátku své tvorby několik zajímavých období, které byly definovány hlavně barevností jeho pláten. V roce 1951 Rauschenberg vytvářel tzv. ‚bílé malby‘, na kterých nebyla žádná zobrazení, zachycovala totiž hlavně akustické ticho. V roce 1952 začal pracovat na svých ‚černých‘ a ‚červených malbách‘, které na velkých prostorech barev kombinovaly různé koláže nebo objekty, které Rauschenberg připevnil k plátnu. Z nich pak vznikly tzv. ‚kombinované malby‘, na které Rauschenberg připevňoval různé výrazně trojrozměrné předměty a bořil tak tradiční hranice mezi obrazem a sochou. Rauschenberg svými experimenty otevřel novou cestu v abstraktním expresionismu, inspiroval celou řadu mladších malířů, kteří hledali osvobození od tradic konzervativní malby.

V roce 1958 se v Galerii Lea Castelliho v New Yorku konala první Rauschenbergova samostatná výstava, na které ukázal hlavně své kombinované obrazy – koláže barev a objektů. Tato přelomová výstava mu získala přední místo mezi newyorskými moderními umělci té doby. Právě myšlenka kombinování zdánlivě spolu nesouvisejících předmětů se pak stala hlavním a trvalým prvkem Rauschenbergovy tvorby.

Po roce 1962 Rauschenberg začal na svá plátna kromě objektů přenášet sítotiskem také různé fotografie. Tyto fotografie pak mohl používat opakovaně a v různých variacích, což také zajímavě obohatilo jeho tvorbu. Technika sítotisku ho také spojovala s tvorbou Jaspera Johnse a Andyho Warhola a potažmo i pop artu. Touto novou metodou Rauschenberg objevil možnost, jak komunikovat se soudobou společností prostřednictvím fotografií, které tuto společnost primárně utvářely. V roce 1963 se v Jewish Museu v New Yorku konala první Rauschenbergova retrospektiva.

Od 60. let 20. století Rauschenberg pokračoval s experimentováním v oblasti tisku, kdy tiskl na různé typy povrchů, od hliníku před pohyblivé plexisklové disky a tkaniny. Zabýval se také performancemi, které byly založeny na diváku a prvku náhody. Byl velkým experimentátorem a zkoušel stále nové oblasti, ve kterých by uplatnil svůj nevšední umělecký talent. V roce 1983 Rauschenberg získal hudební cenu Grammy za design alba Speaking in Tongues, který vytvořil pro skupinu Talking Heads.

Rauschenberg vytvářel svá umělecká díla z odpadu městské civilizace jako hudební skladatel tvořící hudbu ze zvuků každodenního života. Jeho styl takzvaného kombinovaného umění představoval novou metodu výběru a spojení skupin se sebou zdánlivě nesouvisejících prvků a objektů. Jeho záměrem nebylo komentovat společnost, nýbrž osvobodit se od tradičního pojetí využití plátna. Podle svých vlastních slov chtěl Rauschenberg ‚překlenout propast mezi uměním a životem‘.

Na svá plátna poté Rauschenberg přenášel objekty každodenního života se stejnou přirozeností, s jakou jiní malíři užívali tradiční barvy. Rauschenbergův styl a novátorství se tak vlastně staly inspirací pro hnutí pop artu ve Spojených státech, které čerpalo z průmyslové kultury a nových technologií. Rauschenberg a jeho blízký přítel Jasper Johns byli díky svému vtipnému přístupu k realitě nazýváni neodadaisty, podle svých slov ‚chtěli pracovat v propasti mezi uměním a životem‘.

Rauschenberg žil a tvořil střídavě v New Yorku a na ostrově Captiva poblíž pobřeží Floridy. Zemřel 12. května 2008 na Captivě.


Konečná verze – 14. 2. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate